Pieśń o ziemi naszej

  • 18,00 zł

Wincenty Pol

Pieśń o ziemi naszej

80 stron formatu A5 (15 x 21,5 cm). 15 ilustracji w tym 8 Juliusza Kossaka. Oprawa twarda. Spółka Wydawnicza w Krakowie, 1896 r. Reprint: Ruthenus, Krosno 2017

ISBN: 978-83-7530-474-9

Wincenty Pol

Pieśń o ziemi naszej

80 stron formatu A5 (15 x 21,5 cm). 15 ilustracji w tym 8 Juliusza Kossaka. Oprawa twarda. Spółka Wydawnicza w Krakowie, 1896 r. Reprint: Ruthenus, Krosno 2017

ISBN: 978-83-7530-474-9

 

A czy znasz ty, bracie młody,

Te pokrewne swoje rody?

Tych Górali i Litwinów,

I Żmudź świętą i Rusinów.

 

A czy znasz ty, bracie młody,

Twoje ziemie, twoje wody?

Z czego słyną , kędy giną,

W jakim kraju i dunaju?

 

A czy znasz ty, bracie młody,

Twojej ziemi bujne płody,

Twe kurhany i mogiły,

I twe dzieje, co się śćmiły?

 

Wyleć ptakiem z tego gniazda,

Miłać będzie taka jazda,

Spojrzeć z góry na twe ziemie,

I rodzime twoje plemię...

 

"Pieśń o ziemi naszej" - lektura obowiązkowa w szkołach powszechnych w latach 20. zeszłego stulecia.

"Pieśń o ziemi naszej" - poemat drogi każdemu, komu bliska jest Rzeczpospolita Obojga Narodów, komu bliskie są tradycje rycerskie i sarmackie.

 

"Paść może i Naród Wielki, zniszczeć nie może, tylko nikczemny!..."

                                                                                              Stanisław Staszic