Smak Kresów 1. Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny

  • 40,00 zł

Grzegorz Rąkowski

Smak Kresów 1. Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny. Przewodnik krajoznawczo-historyczny

368 str formatu B6. Liczne zdjęcia, mapki, plany, rysunki, kolorowa mapka opisywanego obszaru na wyklejce, broszura szyta nićmi, oprawa twarda.
Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, wyd. II. Pruszków 2015.

ISBN 978-83-62460-78-6

Grzegorz Rąkowski

Smak Kresów 1. Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny. Przewodnik krajoznawczo-historyczny

368 str formatu B6. Liczne zdjęcia, mapki, plany, rysunki, kolorowa mapka opisywanego obszaru na wyklejce, broszura szyta nićmi, oprawa twarda.
Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, wyd. II. Pruszków 2015.

ISBN 978-83-62460-78-6
 
Książka ta – to fascynujące połączenie relacji podróżniczej, gawędy krajoznawczej i eseju historycznego - jest pierwszym tomem cyklu SMAK KRESÓW, prezentującego najciekawsze regiony wschodniej i północno-wschodniej części dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Niezrównanej urody pojezierza. Niesamowite, ciągnące się dziesiątkami kilometrów bagna o egzotycznej florze i faunie. Polacy i polskość o setki kilometrów od obecnej granicy. Świątynie uratowane spod bolszewickiego kilofa. Ostatnie ocalałe dworki kresowe i ich dawni właściciele. Bujna, nieraz tragiczna przeszłość i niepewna teraźniejszość. Galeria barwnych postaci: od króla Stefana Batorego, poprzez słynnego warchoła Manuzziego, zwanego Diabłem Północy, po "Kmicica" i "Łupaszkę" - legendarnych przywódców AK-owskiej partyzantki. O tym wszystkim, i nie tylko o tym, przeczytasz w tej książce.

Spis treści
1. Brasław i Brasławszczyzna – kresy Kresów
2. Do siedziby Diabła Północy
3. W Opście i Dryświatach
4. Widze – kresowy tygiel narodów
5. Wielkie Jeziora Brasławskie
6. Druja – sen o minionej świetności
7. Ikaźń, Przebrodzie, Miory
8. Na końcu świata – Dzisna
9. Tajemnice Bagna Jelnia
10. Saga rodu Łopacińskich
11. W Głębokiem i okolicach
12. Tyzenhauzowskie Postawy
13. Stary i Nowy Miadzioł
14. Kresowe morze – Narocz
15. W krainie Błękitnych Jezior
16. Świr i Jezioro Świrskie
17. Jezioro Soroczańskie i wileńska puszcza
18. Piłsudczyzna