Polityka prywatności

Szanujemy i chronimy prywatność naszych klientów i odwiedzających.
 

Przetwarzanie danych osobowych

W trosce o poszanowanie prywatności Klientów naszego Sklepu informujemy, że wszelkie powierzone nam dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób bezpieczny przez administratora danych osobowych, firmę Rewasz Antoniak i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Dobrej 5/36, 05-800 Pruszków, NIP 534-000-67-48, REGON 006376083.

 

Bezpieczeństwo danych

Firma Rewasz Antoniak i Wspólnicy Sp. J. dokłada wszelkich starań, by dane osobowe naszych Klientów nie uległy utracie i bezprawnemu zawłaszczeniu ze szkodą dla Klientów.

Respektując zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 odnośnie ochrony danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 (dalej: RODO) dbamy o to, aby przetwarzać dane Klienta jedynie wtedy, gdy będziemy w posiadaniu odpowiedniej podstawy prawnej do tego, oraz w ustanowionym przez Klienta zakresie.

Aby zapewnić bezpieczeństwo swoim danym, należy pamiętać o tym, aby: nie udostępniać hasła osobom trzecim, nie zapamiętywać ich na urządzeniach dostępnych dla innych użytkowników w miejscach publicznych (np. w kawiarenkach internetowych, bibliotekach publicznych), ustanowić hasło w sposób maksymalnie zwiększający bezpieczeństwo, po każdej sesji wylogować się z Konta Klienta, korzystać z oprogramowania antywirusowego.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klienta przetwarzamy w celu:

- prawidłowej realizacji umów z Klientem i zamówień Klienta, składanych zarówno w sklepie internetowym jak i stacjonarnym (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- ustalania i dochodzenia roszczeń stron w tym m.in. rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu płatności w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- realizacji obowiązków prawnych, w tym w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- analitycznym, polegającym na analizie preferencji zakupowych Klientów oraz aktywności Klientów na stronie rewasz.com.pl (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- marketingowym, polegającym na tworzeniu i kierowaniu do Klientów niepersonalizowanych reklam i informacji handlowych (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- przesyłania za zgodą Klienta drogą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych, a w szczególności przesyłania newslettera (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Dobrowolność zgody Klienta

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli jednak Klient nie wyrazi zgody na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych, może to uniemożliwić nam świadczenie mu usług drogą elektroniczną oraz składanie przez niego zamówień w Sklepie Internetowym rewasz.com.pl. oraz Rewasz.pl.

 

Prawa Klienta w zakresie przetwarzania danych

Osobom, których dane przetwarzamy, przysługują następujące prawa:

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych, celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych, podmiotach, którym dane są przekazywane oraz terminie usunięcia danych

Prawo do dostępu do danych

Prawo do uzyskania kopii danych

Prawo do sprostowania danych: dane w panelu Klienta można edytować i poprawiać samodzielnie, bądź zwrócić się do nas poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: rewasz@rewasz.com.pl

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym): dane w panelu Klienta można usunąć samodzielnie, bądź zwrócić się do nas poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: rewasz@rewasz.com.pl

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Prawo do przenoszenia danych: dane możemy wydać osobie, której one dotyczą w formacie pozwalającym na odczytanie ich przez komputer

Prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej

Prawo do wycofania zgody, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody

Prawo do skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

Wniosek dotyczący realizacji powyższych praw można złożyć drogą pisemną na adres siedziby firmy bądź e-mailem na adres rewasz@rewasz.com.pl

Dane przechowywane są do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

W związku z usługami, jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Rewasz Antoniak i Wspólnicy Sp. J. podmioty te mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług prawnych i audytowych oraz inni podwykonawcy wykonujący obsługę Klienta.

 

Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość firm, posiadających własne serwery, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerów, jak również w celach statystycznych.

 

Dane podawane w zamówieniu

Aby sfinalizować zamówienie na towary dostępne w naszej ofercie (ksiązki, mapy, wersje elektroniczne - pdfy publikacji) należy wypełnić formularz zawierający podstawowe dane o użytkowniku (imię, nazwisko, nazwa firmy, kontakt, adres). Dane te są niezbędne do zrealizowania zamówienia, wysłania przesyłki.

Dane użytkowników są przez nas wykorzystywane do zrealizowania transakcji i celów księgowych (np. wystawienie faktury). Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim.

 

Subskrypcja Newsletter

Zapisanie się na Newsletter wymaga podania adresu e-mailowego umożliwiającego kontakt z użytkownikiem. W każdym e-mailu typu newsletter, rozsyłanym do klientów, można poprzez kliknięcie w odpowiedni link usunąć swoje dane z bazy adresów zapisanych na newsletter, prośbę taką można również skierować mailem na rewasz@rewasz.com.pl

 

Cookies

Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe.

Pliki cookies przechowujemy na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji użytkownika po wejściu na stronę np. zachowanie zawartości koszyka.

Jeżeli Klient nie akceptuje plików cookies, może w dowolnym czasie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie przyjmowała takich treści w całości bądź w części lub każdorazowo powiadamiała o ich przesyłaniu. Należy jednak dodać, że wyłączenie ciasteczek uniemożliwia używanie Koszyka i logowanie, więc mając wyłączone ciasteczka użytkownik może jedynie przeglądać ofertę dostępną na stronach rewasz.com.pl. i rewasz.pl

 

Płatności

Realizując zamówienie na jakikolwiek z oferowanych przez nas produktów i wybierając sposób płatności e-płatność (kartą kredytową lub płatnością24), klient przechodzi połączeniem szyfrowanym na stronę firmy autoryzującej, z która mamy podpisaną odpowiednia umowę (Dotpay, PayU) i tam dokonuje operacji finansowej.

Za całość takiej operacji finansowej odpowiada firma autoryzująca transakcje.

Rewasz nie ma dostępu do takich danych, jak numer karty, dostęp do konta itd.

 

Linki zewnętrzne

Na naszej stronie można znaleźć linki zewnętrzne odsyłające do stron zaprzyjaźnionych firm lub zawierających informacje godne polecenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

 

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania ze strony www.rewasz.pl czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: rewasz@rewasz.com.pl

 

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018.