Prenumerata "Płaju"

Zasady subskrypcji almanachu karpackiego "PŁAJ"

Można zaprenumerować dowolną liczbę zeszytów "Płaju", poczynając od numeru 58, ale nie mniej niż dwa kolejne numery. Cena prenumeraty wynosi 30 zł za egzemplarz. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Pruszków, nr. konta: 05 1020 1156 0000 7902 0010 4927,

koniecznie z dopiskiem: subskrybcja Płaju nr (tu podać zamawiane numery).

Uwaga! zmiany w funkcjonowaniu banków (z pewnością mające na celu dobro klienta) spowodowały, że nie zawsze dociera do nas informacja czego dana wpłata dotyczy. Dla uniknięcia nieporozumień prosimy o dodatkowe poinformowanie nas o dokonanej wpłacie:

e-mailem: rewasz@rewasz.com.pl,

telefonicznie: 22 798-33-84,

pocztą: Oficyna Wydawnicza "Rewasz", 05-820 Piastów, ul. Warszawska 55

Po przyjęciu prenumeraty wysyłamy pocztą paragon, a zaprenumerowane zeszyty w miarę ich ukazywania się.