Prenumerata "Płaju"

Zasady subskrypcji almanachu karpackiego "PŁAJ"

Można zaprenumerować ostatnie dwa zaplanowane zeszyty "Płaju" (numer 59 i 60). Cena prenumeraty wynosi 30 zł za egzemplarz. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Pruszków, nr. konta: 05 1020 1156 0000 7902 0010 4927,

koniecznie z dopiskiem: subskrybcja Płaju nr (tu podać zamawiane numery).

Uwaga! zmiany w funkcjonowaniu banków (z pewnością mające na celu dobro klienta) spowodowały, że nie zawsze dociera do nas informacja czego dana wpłata dotyczy. Dla uniknięcia nieporozumień prosimy o dodatkowe poinformowanie nas o dokonanej wpłacie:

e-mailem: rewasz@rewasz.com.pl,

telefonicznie: 22 798-33-84,

pocztą: Oficyna Wydawnicza "Rewasz", 05-820 Piastów, ul. Warszawska 55

Po przyjęciu prenumeraty wysyłamy pocztą paragon, a zaprenumerowane zeszyty w miarę ich ukazywania się.