Bieszczad 19

  • 30,00 zł

Bieszczad 19. Rocznik pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka

440 stron formatu B5 (145 x 205 mm), wkładka barwna 16 stron, 184 ilustracje czarno-białe, (reprodukcje i rysunki), 33 planów i mapek. Na okładce cerkiew z Równi oraz fragment planu katastralnego wsi Trzcianiec z 1852 r. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki, Ustrzyki Dolne 2014


ISSN 1425-8080 (19); ISBN 978-83-928621-3-0

Bieszczad 19. Rocznik pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka

440 stron formatu B5 (145 x 205 mm), wkładka barwna 16 stron, 184 ilustracje czarno-białe, (reprodukcje i rysunki), 33 planów i mapek. Na okładce cerkiew z Równi oraz fragment planu katastralnego wsi Trzcianiec z 1852 r. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki, Ustrzyki Dolne 2014


ISSN 1425-8080 (19); ISBN 978-83-928621-3-0

Spis treści

Maciej Augustyn
Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach do 1951 roku (część VII)
Dolina górnego Wiaru i Wyrwy

Wojciech Wesołkin
W dorzeczu Osławy (część V). Prełuki i Duszatyn

Tomasz Hołyński
Intercyzy i zapisy dożywocia
źródłem do genealogii szlachty sanockiej w II połowie XVIII wieku

Maciej Augustyn
Czy istniał wczesnośredniowieczny system umocnień obronnych w Bandrowie?

Bogdan Augustyn
Cerkwi w Równi

Maciej Augustyn
„Pogrom w Lutowiskach”
Przyczynek do dziejów przemysłu drzewnego na początku XX wieku

Waldemar Bałda
Był komendantem Legionów

Witold Mołodyński
Historia Rafinerii Nafty „Fanto” SA w Ustrzykach Dolnych w moich wspomnieniach

Bolesław Baraniecki
By nie zostali zapomniani. Ludzie ze strażackich fotografii i ich losy

Tomasz Borucki
Przeprawy generała Władysława Andersa i jego podkomendnych przez Bieszczady na Węgry pod koniec wojny obronnej 1939 roku

Andrzej Szczerbicki
Zabytki nad Ratą, Sołokiją i Bugiem (część I)

Janusz Żmijski
O odnalezieniu ułomka figury Chrystusa z krzyża pańszczyźnianego w Rajskiem