Bieszczad 18

  • 30,00 zł

Bieszczad 18. Rocznik pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka,

360 stron formatu B5 (145 x 205 mm), wkładka barwna 16 stron, 184 ilustracje czarno-białe, (reprodukcje i rysunki), 33 planów i mapek. Na okładce zdjęcie kościoła w Średniej Wsi oraz fragment planu katastralnego Czarnej z 1852 r.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki; Ustrzyki Dolne 2012-2013

ISSN 1425-8080 (18); ISBN 978-83-928621-9-2

Bieszczad 18. Rocznik pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka,

360 stron formatu B5 (145 x 205 mm), wkładka barwna 16 stron, 184 ilustracje czarno-białe, (reprodukcje i rysunki), 33 planów i mapek. Na okładce zdjęcie kościoła w Średniej Wsi oraz fragment planu katastralnego Czarnej z 1852 r.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki; Ustrzyki Dolne 2012-2013

ISSN 1425-8080 (18); ISBN 978-83-928621-9-2


SPIS TREŚCI:
 Wstęp
 Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach do 1951 r. (część VI). Dolina środkowego Strwiąża Maciej Augustyn
 W dorzeczu Osławy (część IV) Smolnik nad Osławą i Mików Wojciech Wesołkin
 Osadnictwo polskie w Bieszczadach do 1914 r. Próba rozpoznania tematu Maciej Augustyn
 Kościół pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Skolem Andrzej Szczerbicki
 Leśniczy z Morochowa, czyli historia powstańca styczniowego Piotr Klaja
 Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Bystrem Bogdan Augustyn
 Magia w medycynie ludowej Bojków. Na podstawie współczesnych materiałów z powiatu turczańskiego Olga Solarz
 Jedna fotografia, tak wiele historii. Lescy strażacy ochotnicy, ich przełożeni i prominenci Bolesław Baraniecki
 Wspomnienia (fragmenty) Marian Wesołkin
 Bieszczady na morzach i oceanach Waldemar Bałda
 Autorzy fotografii, rysunków i map