Buczacz. Reprint mapy topograficznej WIG 1:100 000

  • 10,00 zł

Buczacz. Reprint arkusza mapy topograficznej WIG w skali 1:100 000

ISBN:83-86240-28-8

 

Reedycja map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Seria: Kresy. Pas 52, słup 41, arkusz Buczacz. Wydanie pierwsze. Warszawa 1998

Arkusz Buczacz obejmuje fragment Podola, należący w okresie międzywojennym do Polski i wchodzący w skład województwa tarnopolskiego. Pokazuje okolice miejscowości takich jak: Buczacz, Budzanów, Czortków, Janów i Wiśniowczyk, czyli teren między Strypą a Seretem. Na odwrocie mapy opis krajoznawczy na podstawie Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego z lat 1880-1900, skorowidz nazw oraz planiki dawnego Buczacza i Czortkowa.

Arkusze sąsiednie: Brzeżany, Trembowla, Skałat, Kopyczyńce, Borszczów, Jagielnica, Tłumacz, Monasterzyska. Żaden z nich do tej pory jeszcze się nie ukazał.