Białoruś. Historia za miedzą. Wyd. 2018

  • 39,00 zł

Andrzej Kłopotowski

Białoruś. Historia za miedzą. Wyd. 2018

326 strony formatu 12 x 22,5 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. Na skrzydełkach poglądowa mapa Białorusi i plan centrum Mińska. Wewnątrz książki 20 ilustracji, 35 mapek i planów oraz 92 ramki z ciekawostkami. Na końcu minirozmówki polsko-białoruskie. Helion, wyd. II, Gliwice 2018

ISBN: 978-83-283-4001-5

Andrzej Kłopotowski

Białoruś. Historia za miedzą. Wyd. 2018

326 strony formatu 12 x 22,5 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. Na skrzydełkach poglądowa mapa Białorusi i plan centrum Mińska. Wewnątrz książki 20 ilustracji, 35 mapek i planów oraz 92 ramki z ciekawostkami. Na końcu minirozmówki polsko-białoruskie. Helion, wyd. II, Gliwice 2018

ISBN: 978-83-283-4001-5

 

Położona po sąsiedzku Białoruś to dla Polaków kraj mało znany i przez to niedoceniany. A przyjechać tu naprawdę warto: na ponowne "odkrycie" czekają m.in. wiekowe kościoły i cerkwie, niszczejące synagogi, rezydencje szlacheckie, liczne polonika i relikty epoki komunizmu. Białoruś bukolicznej kultury wiejskiej. Białoruś spod znaku krzyża i spod znaku sierpa i młota. Białoruś gospodarki planowej i dziewiczej przyrody. Białoruś czerwono-zielona i niepokorna Białoruś biało-czerwono-biała. Białoruś to kraj, w którym na nowo odnajdziemy sens prawdziwej podróży.

 

Spis treści

O autorze

Rozdział l. Zaproszenie na Białoruś

Trasa 1. Zamki i pałace pogranicza białorusko-litewskiego

Trasa 2. Najciekawsze miejsca Witebszczyzny

Trasa 3. Trasa poleska

Trasa 4. Białoruski wschód

Trasa 5. Trasa olimpijska

Trasa 6. Z wizytą u Orzeszkowej, Niemena, Mickiewicza i Kapuścińskiego

Trasa 7. Z Homla do Grodna

Trasa 8. Z północy na wschód

Trasa 9. Trasa zachodnia

Rozdział II. Informacje praktyczne

Rozdział III. Informacje krajoznawcze

Historia Białorusi

Współczesna Białoruś

Ludność

Religia (prawosławie, katolicyzm, protestantyzm, judaizm, islam)

Język

Sztuka Białorusi

Sztuka ludowa

Strój ludowy

Ochrona dziedzictwa kulturowego

 

Zwiedzanie Białorusi

  1. Mińsk i okolice (Zastaw, Raków, Kojdanów, Skansen Dudutki, Skansen Stroczyca)
  2. Białoruś zachodnia (Grodno, Szlak Elizy Orzeszkowej, Brzostowica Wielka, Wołkowysk, Wołpa, Słonim, Żyrowice, Szczuczyn, Wasiliszki Stare, Wysokie Litewskie, Kamieniec Litewski, Puszcza Białowieska, Bereza Kartuska, Prużana, Kosów Poleski, Różana,
  3. Polesie (Brześć, Kobryń, Zakoziel, Pińsk, Turów)
  4. Białoruś środkowa (Lida, Szlak Niemna, lwie, Holszany, Boruny, Krewo, Smorgonie, Oszmiana, Nowogródek, Nieśwież, Kleck, Mir, Baranowicze)
  5. Białoruś północna (Witebsk, Połock, Orsza, Brasław, Głębokie, Postawy, Budsław, Naroczański Park Narodowy, Borysów, Region lepelski)
  6. Białoruś wschodnia (Homel, Mohylew, Mścisław, Szkłów, Bychów, Bobrujsk)

 

Słowniczek polsko-białoruski

Minirozmówki (zestawienie tematyczne)