Magury 2021. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi

  • 24,00 zł

Magury 21. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi

191 publikacja SKPB Warszawa, 176 stron, 82 ilustracje i reprodukcje. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, Warszawa 2022

ISSN 1505-4993 (15)

 

 

Magury 21. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi

191 publikacja SKPB Warszawa, 176 stron, 82 ilustracje i reprodukcje. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, Warszawa 2022

ISSN 1505-4993 (15)

 

 

Zawartość

- Od redakcji

- Wojciech Włoskowicz: Pożegnanie Przewodnika. Słowo na ostatnią drogę Piotra Malca (1967–2021)

- Andrzej Piecuch: Architektura i tajemnice wyposażenia dawnej drewnianej cerkwi pw. św. Łukasza Ewangelisty w Izbach

- Piotr Paweł Wirchniański, Teresa Banias: Historia i teraźniejszość zborowskiej Makowicy oraz kasztelu Gładyszów w Szymbarku

- Bogdan Huk: Państwo versus wieś. Przypadek Wisłoka Wielkiego w 1946 roku

- Tomasz Sulej: Wykopaliska Klubu Młodego Paleontologa w nowym stanowisku ze śladami morskich bezkręgowców w Regietowie w Beskidzie Niskim

- Varia