Bieszczad 24

  • 33,00 zł

Bieszczad 24

Rocznik pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka

284 strony formatu A5 (145 x 205 mm), wkładka barwna 16 stron, 147 ilustracji czarno-białych, (reprodukcje i rysunki), 11 planów i mapek. Na okładce Widok z okna pociągu na odcinku Sianki - Wołosanka oraz fragment planu katastralnego wsi Szczawne z 1852 r.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki, Ustrzyki Dolne 2021

ISSN 1425-8080 (24); ISBN 978-83-948099-3-5

Bieszczad 24

Rocznik pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka

284 strony formatu A5 (145 x 205 mm), wkładka barwna 16 stron, 147 ilustracji czarno-białych, (reprodukcje i rysunki), 11 planów i mapek. Na okładce Widok z okna pociągu na odcinku Sianki - Wołosanka oraz fragment planu katastralnego wsi Szczawne z 1852 r.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki, Ustrzyki Dolne 2021

ISSN 1425-8080 (24); ISBN 978-83-948099-3-5

Spis treści

 

Wstęp

 

Wojciech Wesołkin

W dorzeczu Osławy (część IX)

Szczawne i Kulaszne

 

Maciej Augustyn

Dzieje cerkwi w Rakowej

 

Stanisław Kucharzyk

Użok czy Wołosate albo spór o kolej.

 

Tomasz Woźny

Wielki Piątek na Bukowym Berdzie

 

Maciej Augustyn

Ksiądz Julian Połoszynowicz, prekursor awiacji w Bieszczadach ...

 

Barbara Wójcik

W Ustrzykach pod ciemną latarnią

 

Tomasz Borucki

Polsko-rumuńskie główne słupy graniczne w górach Czywczyńskich 

 

Waldemar Bałda

Generał, który poszedł za żoną

 

Waldemar Bałda

Z północnych Bieszczadów rodem

 

Andrzej Szczerbicki

Piękną byłaś i jesteś

O „Historiach niektórych Ziemi Sanockiej"

 

Tadeusz Szewczyk

Miłość hojnie odwzajemniona

Wspomnienie o Januszu Szuberze

 

Tadeusz Szewczyk

A moje góry czekają,

opuszczone, samotne...

Wspomnienie o Jerzym Baryle Nowakowskim

 

Ks. Julian Felenczak

Obsypany wieloma darami

Wspomnienie Piotra Klai