Bieszczady, t. IV. Cierń w wilczej łapie

  • 47,00 zł

Stanisław Kryciński

Bieszczady, t. IV. Cierń w wilczej łapie

248 stron formatu B5 (16,5 x 22,5 cm), oprawa twarda. Ponad 100 ilustracji czarno-białych, w tym zdjęcia archiwalne, 10 map i planów. załącznikowych planów miast i map. Wydawnictwo Libra.pl, wydanie I,  Rzeszów 2022

ISBN: 978-83-66699-78-6

Stanisław Kryciński

Bieszczady, t. IV. Cierń w wilczej łapie

248 stron formatu B5 (16,5 x 22,5 cm), oprawa twarda. Ponad 100 ilustracji czarno-białych, w tym zdjęcia archiwalne, 10 map i planów. załącznikowych planów miast i map. Wydawnictwo Libra.pl, wydanie I,  Rzeszów 2022

ISBN: 978-83-66699-78-6

Zamiast silić się na opis książki, najlepiej oddać głos Autorowi.

„Większość opisanego w tej książce obszaru położona jest między pasmami Otrytu i Żukowa. Nie ma tu widokowych szczytów, ale za to można spotkać liczne ślady kilkusetletniej historii. Przeważająca część wsi tętniących tu życiem do połowy XX w. dziś nie istnieje. Jest to wynik wysiedleń, które nastąpiły w 1951 r., w związku z tzw. korektą granicy wschodniej i otrzymaniem przez Polskę 480 km2 terytorium z Lutowiskami i Ustrzykami Dolnymi, w zamian za tereny w widłach Bugu i Sołokii. W granicach Polski znalazły się pozbawione mieszkańców osady z kompletną zabudową i cerkwiami. Jednak decyzją ówczesnych władz można było zasiedlić tylko kilka z nich. Pozostałe zostały unicestwione, domy rozebrano, a polom pozwolono zarosnąć. Ponadto w latach 60. XX w. część z nich została zalana w wyniku napełniania gigantycznego zbiornika wodnego utworzonego powyżej zapory w Solinie.

 

W dorzeczu potoku Czarnego, z istniejących tu dziewięciu wsi, dziś żyją tylko Czarna, Polana i Żłobek. Ta pierwsza, jedna z największych w Bieszczadach, miała dwie cerkwie i dwa dwory, z których jeden był ufortyfikowany. Polana to rzadki przykład wsi zamieszkiwanej niegdyś w połowie przez Polaków i Rusinów. Działała tu kopalnia ropy naftowej, o którą bój toczyli niemiecki hrabia z angielskim dyplomatą. W północno-wschodnim skraju opisywanego obszaru odkryjemy ślady zaginionego zamku w Hoszowie oraz historię niemieckich kolonii w Bandrowie i Steinfelsie.

 

Przeczytamy tu też o kilku wsiach leżących nad Solinką, m.in. o Łopience, z cerkwią skrywającą cudami słynącą ikonę Matki Bożej. Jeszcze osiemdziesiąt lat temu na tutejsze odpusty przybywały kilkutysięczne tłumy. Po tym jak zrujnowana świątynia została odbudowana przez grupę zapaleńców, kult ten odżył i od dwudziestu lat znów gromadzą się tu wierni z całego kraju. Losy sąsiadujących ze sobą Terki oraz Wołkowyi splotły się w XX w. węzłem polsko-ukraińskiego konfliktu, który znalazł krwawy epilog w zbrodni dokonanej w lipcu 1946 r. Tytuł książki nawiązuje do tych wydarzeń.”

 


Bieszczady. Tam gdzie diabły, hucuły i ukraińce

Bieszczady. T...

47,00 zł
Bieszczady, t. V. Morze niepamieci.

Bieszczady, t...

47,00 zł
Cerkwie w Bieszczadach

Cerkwie w Bie...

50,00 zł
Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty. Wyd. 2024

Bieszczady. P...

42,00 zł
Beskid Niski. Przewodnik dla prawdziwego turysty. Wydanie 2023

Beskid Niski....

42,00 zł
Pogórze Przemyskie. Przewodnik. Wydanie 2024

Pogórze Przem...

42,00 zł
Bieszczad 24

Bieszczad 24

33,00 zł