Ządzbork (Mrągowo). Reprint mapy WIG 1:100 000

  • 10,00 zł

Ządzbork (Mrągowo). Reprint mapy WIG w skali 1:100 000 z opisem historyczno-krajoznawczym

ISBN:83-86240-17-2

 

Reedycja map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Seria Warmia i Mazury Pruskie. Pas 33, słup 32, arkusz Ządzbork (Sensburg). Wydanie pierwsze. Warszawa 1996 r.

Reedycja map Warmii i Mazur skierowana jest do wszystkich zainteresowanych przeszłością tych krain. Mapy taktyczne WIG Prus Wschodnich wydane w latach 1929-32 są uzupełnionymi przedrukami map niemieckich. Tak jak inne mapy tej serii podają nazewnictwo sprzed 1933 r. Jest to bardzo ważne bowiem po dojściu do władzy narodowych socjalistów, zaczęto masowo zmieniać nazwy miejscowe, ktorych rdzeń nie był germański; w niektórych gminach zmianie uległy wszystkie nazwy. Z kolei po wojnie wyrugowano nazwy niemieckie i ich mazurskie odpowiedniki. W rezultacie wszystkich tych zmian trudno dziś korzystać ze starych dokumentów i literatury. Reedycja niniejsza jest próbą choć częściowego przywrócenia Polakom pamięci historycznej i zarazem reakcją na reprinty wydawane obecnie w Niemczech, które konsekwentnie prezentują nazewnictwo narodowo-socjalistyczne. Arkusz Ządzbork obejmuje pogranicze Warmii i Mazur w okolicach Biskupca i Mrągowa. Sąsiednie arkusze: Lidzbark (Heilsberg), Reszel (Roessel), Rastembork (Rastenburg), Mikołajki (Nikolaiken), Jańsbork (Johannisburg), Szczytno (Ortelsburg), Pasym (Passenheim) i Olsztyn (Allenstein). Dotychczas ukazały się: Rastembork, Mikołajki, Jańsbork, Szczytno i Olsztyn. Na odwrocie opis miejscowości ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego z lat 1880-1900 oraz mapki obrazujące rozwój Państwa Krzyżackiego i obszar objęty plebiscytem w 1920 r.