x Sarna Opis powiatu jasielskiego - reprint

  • 55,00 zł

ks. Władysław Sarna – proboszcz w Szebniach

Opis powiatu jasielskiego pod względem geograficzno-historycznym - reprint

ISBN: 978-83-7530-726-9

752 strony formatu B5, oprawa twarda. Reprint publikacji z 1908 r. Wydanie I. Krosno, 2021

 

ks. Władysław Sarna – proboszcz w Szebniach

Opis powiatu jasielskiego pod względem geograficzno-historycznym - reprint

ISBN: 978-83-7530-726-9

752 strony formatu B5, oprawa twarda. Reprint publikacji z 1908 r. Wydanie I. Krosno, 2021

 

Wydawnictwo Ruthenus obdarzyło nas kolejnym reprintem dzieła ks. Sarny. Oryginał, wydany blisko 120 lat temu, był bardzo poszukiwaną pozycją przez wszystkie osoby interesujące się Podkarpaciem. Przedruki jego dzieł z lat 1995 (Opis powiatu jasielskiego) i z 1997 (Opis powiatu krośnieńskiego) rozeszły się natychmiast. Niniejszy reprint jest więc odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne.

 

Mimo upływu czasu (ponad 100 lat!) dzieła ks. Sarny są czołowymi pracami regionalnymi, pionierskimi monografiami o fundamentalnym znaczeniu. Jeszcze  przed wydaniem drukiem docenił to Zarząd Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie przyznając autorowi swą prestiżową nagrodę - 1895 r. Do dziś, ze względu na cenną zawartość materiałową, “Opis powiatu jasielskiego” dobrze służy badaczom dziedzictwa kulturowego, miłośnikom folkloru, entuzjastom historii, lokalnym patriotom. Właśnie o takich ludziach myślał ks. Sarna gdy pisał o swej pracy: A dla kogóż ją przeznaczam? W ogólności dla wszystkich mieszkańców powiatu, gdyż cudze sprawy znać, jest rzecz pożyteczna, a swoje konieczna.

 

Zagadnienia, które są poruszane:

Część pierwsza: Geografia powiatu jasielskiego

Autor daje ogólną charakterystykę terenu, opisuje ukształtowanie pionowe, wody, klimat, omawia osadnictwo i rolnictwo. Daje wreszcie opis powiatu pod względem etnograficznym, szczególną uwagę poświęca Łemkom i Zamieszańcom, ich strojom, zajęciom, kulturze duchowej, gwarze.

 

Cześć druga: Opis poszczególnych gmin powiatu jasielskiego

Szczególnie wiele miejsca poświęcił Autor miastu Jasłu - jego dziejom i zabytkom, instytucjom i sławnym ludziom. Następnie opisuje poszczególne miejscowości powiatu w podziale na dekanaty i parafie.

Mamy zatem:

  1. dekanat żmigrodzki z parafiami: Dębowiec, Osobnica, Harklowa, Załęże, Łężyny, Łubienko, Nienaszów, Osiek, Cieklin, Samoklęski, Żmigród Nowy, Żmigród Stary.
  2. dekanat brzostecki z parafiami: Gogolów, Bieździedza, Kołaczyce, Brzyska, Czermna, Szerzyny, Ołpiny, Żurowa.
  3. dekanat strzyżowski z parafiami: Sieklówka, Lubla, Łączki, Frysztak, Niewodna, Dobrzechów.