Wybrzeże Słowińskie. Mapa topograficzno-turystyczna 1:50 000

  • 12,00 zł

Wybrzeże Słowińskie. Mapa topograficzno-turystyczna 1:50 000

Mapa jednostronna, 680x900 mm, po złożeniu 120x240 mm. Szlaki piesze i rowerowe. Szlaki wodne, przystanie i porty. Parki i rezerwaty przyrody. Informator turystyczny. Siatka GPS.

Wojskowe Zakłady Kartograficzne Warszawa, wyd. II, 2016

ISBN 978-83-7135-332-1

Wybrzeże Słowińskie. Mapa topograficzno-turystyczna 1:50 000

Mapa jednostronna, 680x900 mm, po złożeniu 120x240 mm. Szlaki piesze i rowerowe. Szlaki wodne, przystanie i porty. Parki i rezerwaty przyrody. Informator turystyczny. Siatka GPS.

Wojskowe Zakłady Kartograficzne Warszawa, wyd. II, 2016

ISBN 978-83-7135-332-1

Mapa obejmuje fragment Wybrzeża od Rowów po Łebę, z wielkimi jeziorami Gardno i Łebsko. Dla ochrony unikalnych walorów przyrodniczych utworzono na tym obszarze Słowiński Park Narodowy. Na odwrocie mapy zamieszczono informator krajoznawczy.

Zasięg mapy

Łeba na północy, Damno na południu, Sarbsk i Lędziechowo na wschodzie, Rowy na zachodzie.

Mapy sąsiadujące: Okolice Trójmiasta, Półwysep Helski