Wilno/Nowa Wilejka. Zestaw 2 arkuszy mapy topograficznej WIG w skali 1:100 000

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: PiTR Kartografia
  • Waga: 0.03 kg
  • Dostępność: Jeden egzemplarz
  • 10,00 zł

Reedycja map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Seria: Kresy. Pas 30, słup 40 arkusz Wilno, pas 30, słup 41 arkusz Nowa Wilejka. Wydanie pierwsze. Warszawa 2001 r. 

ISBN: 83-86240-41-5 
ISBN: 83-86240-57-1

Arkusz Wilno obejmuje teren między Wilnem a Trokami z takimi miejscowościami jak: Waka, Rykonty, Landwarów, Stare i Nowe Troki. Naniesiono współczesną siatkę dróg. Zaznaczono granice dzisiejszego Wilna. Na odwrocie plan Wilna z 1928 r., planik starego miasta oraz okolice Trok w skali 1: 50 000.

Arkusz Nowa Wilejka obejmuje wschodnią część aglomeracji wileńskiej z takimi miejscowościami jak: Nowa Wilejka, Mickuny, Szumsk, Miedniki, Rukojnie i Rudomino. Zaznaczono współczesną granicę między Litwa i Białorusią; przebiega zaraz na wschód od Miednik i Szumska. Na zachodzie mapa sięga do współczesnych granic wielkiego Wilna. Na odwrocie opis krajoznawczy wykonany na podstawie Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego.