Wików (Bukowina). Reprint mapy WIG w skali 1:100 000

  • 10,00 zł

Wików (Bukowina). Reprint mapy WIG w skali 1:100 000 z opisem krajoznawczo-historycznym

Reedycja arkusza Oberwikow (4875) austriackiej mapy topograficznej (K. u K. Militärgeographisches Institut) w skali 1:75 000. Zone 14, Kol. XXXIII (w planie WIG Pas 57 słup 41). Reedycja map topograficznych WIG wraz z opisem krajoznawczo-historycznym

PiTR Kartografia, wyd. I, Warszawa 1999 

ISBN:83-86240-44-X

Wików (Bukowina). Reprint mapy WIG w skali 1:100 000 z opisem krajoznawczo-historycznym

Reedycja arkusza Oberwikow (4875) austriackiej mapy topograficznej (K. u K. Militärgeographisches Institut) w skali 1:75 000. Zone 14, Kol. XXXIII (w planie WIG Pas 57 słup 41). Reedycja map topograficznych WIG wraz z opisem krajoznawczo-historycznym

PiTR Kartografia, wyd. I, Warszawa 1999 

ISBN:83-86240-44-X

Reedycja map topograficznych

Arkusz Wików (pas 57, słup 41) podkolorowany, unacześniony i przystosowany do potrzeb wojska przez Wojskowy Instytut Geograficzny - WIG. Ukazuje bieg Suczawy między Obczynami bukowińskimi na odcinku od Paltinu do Bilki i Galanesztów. Na odwrocie zamieszczono opis, plany i fotografie monasterów w Putnej i Suczawicy.
Arkusze sąsiednie: Jasienów Górny, Storożyniec, Hliboka, Radowce, Suczawa, Kimpolung Mołdawski, Kirlibaba, Hryniawa. Dotychczas ukazały się arkusze: Radowce, Storożyniec, Hliboka, Hryniawa i Jasienów Górny.