Definicje pojęć

Księgarnia— prowadzona przez Rewasz platforma teleinformatyczna, umożliwiającą Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z Produktami i Usługami Sprzedającego oraz zawieranie umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług.

Produkt — rzecz ruchoma, w tym książki oraz ebooki utrwalone na nośniku materialnym, oferowane przez Rewasz za pośrednictwem Księgarni.

Plik — niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe, a w szczególności ebooki, oferowane przez Rewasz za pośrednictwem Księgarni, w ramach świadczenia usług.

Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.

Kupujący/Konsument — Użytkownik, będący osobą fizyczną, która dokonuje ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.