Warszawa przedwojenna. Plan miasta z 1939 r w skali 1:20 000

  • 12,00 zł

Piotr Kamiński

Warszawa przedwojenna. Plan miasta z 1939 r w skali 1:20 000

Kolorowy plan miasta, wymiary 100 x 70 cm, przetworzenie magistrackiego planu Warszawy z 1939 r. zmniejszone do skali 1: 20 000

PiTR Kartografia, Wydanie VII uzupełnione i poprawione, Warszawa 2019 r.

ISBN: 978-83-60641-84-2

Piotr Kamiński

Warszawa przedwojenna. Plan miasta z 1939 r w skali 1:20 000

Kolorowy plan miasta, wymiary 100 x 70 cm, przetworzenie magistrackiego planu Warszawy z 1939 r. zmniejszone do skali 1: 20 000

PiTR Kartografia, Wydanie VII uzupełnione i poprawione, Warszawa 2019 r.

ISBN: 978-83-60641-84-2

Plan powstał z pomniejszonych arkuszy map 1:10 000 uzupełnionych o treść kolorową, pokazano m.in.: przebieg linii tramwajowych, tereny zielone i zabudowane, przemysł, osiedla, forty i koszary. Zaznaczono rozszerzenie granic miasta z 1938 r. i poprzednie z 1930 r. Na odwrocie: spis ulic, informator o komunikacji miejskiej z 1939 r.

Na lata 1937-39 przypada dynamiczny rozwój Warszawy. Dzięki energii prezydenta miasta Stefana Starzyńskiego, Warszawa gwałtownie przekształcała się z gubernialnego miasta rosyjskiego w europejską metropolię. W latach tych wykonano m.in.: przebicie Alej Niepodległości przez Pole Mokotowskie, zbudowano wiadukt nad Dworcem Gdańskim i przebito ulicę Bonifraterską do Pl. Krasińskich (pod skrzydłem pałacu), zbudowano bulwary nad Wisłą (Wybrzeże Gdańskie i Gdyńskie). W centrum miasta oddano do użytku gmach Sądów na Lesznie i środkowe skrzydła Muzeum Narodowego. We wrześniu 1938 r. rozszerzono granice miasta. Na przyłączonych terenach otwarto w czerwcu 1939 r. nowy tor wyścigów konnych na Służewcu.  Uruchomiono linię tramwajową do Wilanowa i na Wyścigi.

Żaden plan przedwojenny nie oddaje wspomnianych zmian, stąd idea wydania niniejszego opracowania. Podstawą doń stał się sześcioarkuszowy plan magistracki z lipca 1939 r. w skali 1: 10 000. Plan ten został scalony, zmniejszony i pokolorowany. Zostały naniesione linie tramwajowe i autobusowe, trasa kolejki EKD oraz innych kolejek wąskotorowych. Liniami przerywanymi zaznaczono ulice projektowane.

Dla współczesnych „warsiawiaków” wstrząsem może stać się konstatacja, iż Wilanów, Bródno, Gocławek, Rakowiec, względnie Szczęśliwice, to żadna Warszawa.