Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część wschodnia. Przewodnik krajoznawczo-historyczny - egzemplarz przeceniony

  • 35,00 zł

Grzegorz Rąkowski

Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część wschodnia. Przewodnik krajoznawczo-historyczny

egzemplarz ze zwrotów - nosi ślady użytkowania i przeglądania584 strony formatu B6 (16,5 x 12 cm), 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 182 ilustracji w tekście, 46 mapki i planów, kolorowa mapa załącznikowa, broszura szyta nićmi. Oprawa miękka ze skrzydełkami. Oficyna Wydawnicza „Rewasz” – Wydanie I. Pruszków 2014.

ISBN 978-83-62460-61-8

Grzegorz Rąkowski

Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część wschodnia. Przewodnik krajoznawczo-historyczny

egzemplarz ze zwrotów - nosi ślady użytkowania i przeglądania

584 strony formatu B6 (16,5 x 12 cm), 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 182 ilustracji w tekście, 46 mapki i planów, kolorowa mapa załącznikowa, broszura szyta nićmi. Oprawa miękka ze skrzydełkami. Oficyna Wydawnicza „Rewasz” – Wydanie I. Pruszków 2014.

ISBN 978-83-62460-61-8
 

Huculszczyzna to nie tylko wyjątkowo piękne i stosunkowo słabo jeszcze ucywilizowane góry, lecz także jedyny właściwie region Ukrainy, gdzie wciąż żywa jest autentyczna kultura ludowa, gdzie w każdej niemal wsi działają lokalni artyści i rzemieślnicy, gdzie w święta nosi się tradycyjne, barwne stroje, gdzie w odosobnionych przysiółkach można znaleźć drewniane chaty jakby sprzed stulecia.

Odmienny jest krajobraz Gorganów, "najdzikszych gór Europy", pokrytych nieprzebytą karpacką puszczą i kamiennymi gołoborzami. Podkarpacie wabi zabytkami i niepowtarzalnym klimatem  miast i miasteczek, zwykle pomijanych przez turystów. Na szczególną uwagę zasługuje wśród nich Halicz, dziś senna mieścina, niegdyś stolica potężnego księstwa. Atrakcją krajobrazową i przyrodniczą wyjątkowej rangi jest jar Dniestru o wyniosłych brzegach, z których rozciągają się wspaniałe widoki, i skarpach pokrytych rzadką roślinnością ciepłolubną.

Kolejny, szósty tom monumentalnego przewodnika po tzw. Ukrainie Zachodniej obejmuje swym zasięgiem południową część obecnego obwodu iwanofrankowskiego (czyt. woj. stanisławowskie-go) na południe od Dniestru i na wschód od linii kolejowej Stryj  – Ławoczne, zatem na wschód od dolin Oporu, Stryja i Świcy. Na  wschodzie granica opisanego terytorium sięga po dolinę Białego Czeremoszu. W przewodniku opisano zatem okolice Bolechowa i Doliny, Kałusza, Stanisławowa, Nadwórnej, Kołomyi, Śniatynia, Horodenki, Jaremcza, Worochty, Żabiego, Kosowa i Kut oraz grupy górskie Gorganów, Czarnohory oraz Połonin Czywczyńskich i Hryniawskich.

Spis treści
Informacje praktyczne (podróż, pieniądze, dostępność komunikacyjna, komunikacja lokalna, własny samochód – zalety i wady, noclegi i infrastruktura turystyczna, formy turystyki, strefa przygraniczna, zaopatrzenie i gastronomia, mapy i przewodniki, bezpieczeństwo).
    
Karpaty i Podkarpacie z lotu ptaka
Położenie, obszar i ludność    
Rys geograficzny    
Przyroda i obszary chronione    

Rys historyczny    
Czasy najdawniejsze    
Ruś Kijowska i księstwo halicko-wołyńskie    
Spór o Ruś Czerwoną    
W granicach Korony Polskiej    
Konflikty z Mołdawią    
W dobie I Rzeczypospolitej    
Pod panowaniem Austrii    
Galicyjska autonomia    
I wojna światowa    
Wojna polsko-ukraińska 1918-19    
Okres międzywojenny    
Stosunki polsko-ukraińskie    
Wrzesień 1939 i okupacja sowiecka    
Okupacja niemiecka i polski ruch oporu    
Ukraińskie podziemie zbrojne    
Eksterminacja ludności polskiej    
Ofensywa radziecka    
Sowietyzacja, walki z ukraińskim podziemiem    
W Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej    
W niepodległej Ukrainie    
Współczesne stosunki narodowościowe i religijne    
Znani ludzie i zasłużone rody    
Zabytki architektury, kultury i historii    
Zabytkowe układy przestrzenne    
Zabytki archeologiczne i grodziska    
Zamki    
Pałace i dwory    
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie oraz ormiańskokatolickie
Cerkwie i klasztory obrządku wschodniego    
Synagogi     
Inne zabytki architektury    
Wiejskie budownictwo drewniane    
Cmentarze i upamiętnienia    
Muzea    
Podkarpacie halicko-stanisławowskie
Stnisławów – Podkarpacka metropolia
Okolice Stanisławowa (Bohorodczany, Jezupol, Tyśmienica)
Halicz i okolice    
Bolechów i okolice – podgórskie miasteczko i skały Dobosza
Dolina i okolice    
Kałusz i okolice    
Nadworna i okolice.
Pokucie
Kołomyja – Stolica Pokucia
Okolice Kołomyi – strony Dobosza, Vincenza i Karpińskiego
Na pograniczu Podola i Pokucia
Jar Dniestru    
Tłumacz i okolice        
Horodenka i okolice    
Śniatyn i okolice    
Gorgany     
Pasma górskie w Gorganach    
Doliny Mizuńki i górnej Świcy    
Dolina górnej Łomnicy    
Dolina Bystrzycy Sołotwińskiej (Skit Maniawski, Sywula)    
Dolina Bystrzycy Nadwórniańskiej (szlak Legionów Polskich)
Huculszczyzna
Beskid Huculski
Czarnohora    
Połoniny Hryniawskie
Góry Czywczyńskie    
Dolina górnego Prutu  
Kosów – stolica Hucułów i chasydów
Okolice Kosowa – nad Rybnicą, Pistynka i Łuczką
Kuty – ormiańska stolica
Kuty i okolice    
Żabie i okolice – serce Huculszczyzny    
Dolina Czarnego Czeremoszu – w narożniku Rzeczypospolitej    
Na granicy Bukowiny – dolina Białego Czeremoszu