Twierdza Warszawa. Stan z 1909 r. Mapa 1:35 000

  • 9,00 zł 10,00 zł

Stanisław Kryciński
Twierdza Warszawa. Stan z 1909 r. mapa 1:35 000
ISBN 978-83-62460-19-9

Wydanie I. Pruszków 2011. Wymiary mapy 66 x 49 cm.

Mapa obejmuje Warszawę i najbliższe okolice (Wólka Węglowa na północy, Wilanów na południu, Latchorzew na zachodzie i Zielonka na wschodzie). Przedstawiono sytuację terenową z 1909 roku. Na mapie zaznaczono przede wszystkim dzieła obronne Twierdzy Warszawa z uwzględnieniem ich zarysów (czarne - wały i budynki; beżowe - dziedzińce i fosy suche; niebieskie - fosy mokre; zielone - esplanada).
Wszystko to na tle naniesionej sytuacji z 1909 roku - lasów, parków, terenów roliczych, nieużytków, terenów podmokłych, zabudowy, dóg, kolei, cmentarzy i świątyń. Zaznaczono też wiatraki (ich liczba w okolicach Warszawy jest wręcz nieprawdopodobna).
Delikatnym rysunkiem zaznaczono też przebieg fortyfikacji średniowiecznych i nowożytnych miasta sprzed budowy Twierdzy Warszawa (m.in. Wał Zygmuntowski, Wał Lubomirskiego, reduty z 1831 r.).

Na odwrocie plan Cytadeli Warszawskiej z około 1890 roku w skali 1:6500 oraz krótki opis rozwoju fortyfikacji miejskich Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem budowy i rozbudowy Twierdzy Warszawa.