Tłuszcz. Mapa 1:100 000. Reprint arkusza mapy taktycznej WIG

  • 13,00 zł

Tłuszcz. Mapa w skali 1:100 000, reprint arkusza mapy taktycznej WIG z 1934 r.

ISBN:978-83-87771-98-0

 

Tłuszcz. Mapa w skali 1:100 000, reprint arkusza mapy taktycznej WIG z 1934 r.

ISBN:978-83-87771-98-0

Reedycja map taktycznych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Pas 39 Słup 33 Arkusz Tłuszcz. Wydanie pierwsze. Warszawa 2008

Mapa kolorowa. Obejmuje tereny Mazowsza położone na wschód od Tłuszcza, między Liwcem a Rządzą. Zasięg mapy: Tłuszcz za zachodzie, Wólka Paplińska na wschodzie, Jadów i dolina Liwca na północy, Wiśniew i Stanisławów na południu. Arkusze sąsiednie: Pułtusk, Wyszków, Małkinia, Węgrów, Siedlce, Mińsk Maz., Warszawa Płd., Warszawa Płn. Dotychczas ukazały się arkusze: Warszawa Płn., Warszawa Płd., Mińsk Maz. i Siedlce.