Szlakiem II Brygady Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich. Przewodnik historyczno-turystyczny po Gorganach i Czarnohorze

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Antykwariat Filar
  • Waga: 0.6 kg
  • Dostępność: Kilka egzemplarzy

  • Historia ceny
    Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 96,00 zł brutto
  • 98,00 zł

Szlakiem II Brygady Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich. Przewodnik historyczno-turystyczny po Gorganach i Czarnohorze
Praca zbiorowa pod red. Józefa Moszczeńskiego, Tadeusza Pelczarskiego i Adama Lenkiewicza
ISBN:83-88908-11-1

Broszura 402 strony formatu A5, 25 fotografii czarno-białych, 26 szkiców wojskowych, okładka miękka klejona. Dwie mapy załącznikowe w skali 1:100 000: Gorgany oraz Czarnohora. Całość w koszulce z folii.Reprint wydania przez Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy, Warszawa 1937. Kielce, 2003.

"Przewodnik niniejszy powstał na rozkaz Pana Ministra Spraw Wojskowych dla użytku kursów i raidów wojskowych" - czytamy w nocie od Wydawcy. Składa się z dwóch zasadniczych części: historycznej i turystycznej. Część historyczna opisuje zmagania II brygady na tle ogólnych działań wojsk austriackich i rosyjskich podczas I Wojny światowej. Po szkicu ogólnym następuje szczegółowe omówienie walk II brygady w układzie terytorialnym z zachodu na wschód. Poruszanie się w tej tematyce ułatwiają wojskowe szkice sytuacyjne dotyczące każdej potyczki, jak np. plan koncentracji i ofensywy grupy operacyjnej Pflanzer-Baltina, bój pod Maksymcem, kolejne fazy bitwy o Rafajłową, zdobycie Pasiecznej, bój o Nadwórną, bitwa pod Mołotkowem, bój pod Jasienowem i Krzyworównią. W części turystycznej zawarto informacje praktyczne (uwaga! stan z 1935 r.), oraz opisy szlaków znakowanych i przejść nieznakowanych. Na mapach załącznikowych kolorem czerwonym zaznaczono szlaki turystyczne, niebieskim zaś szlaki historyczne.

Załącznikowa mapa Gorgany - rozmiary 96 x 58 cm. Obejmuje następujące arkusze setek wigowskich: Seneczów, Porohy, Rafajłowa, Mikuliczyn i Nadwórna. Uwaga! Okolice Gorganu Wyszkowskiego są fragmentem austriackiej mapy 1:75 000 zmniejszonej do skali 1:100 000. Na osobnych wycinkach mapy pokazano bitwę pod Mołotkowem z dn. 29 X 1914 r. oraz bój pod Maksymcem i Zieloną dn. 31 I 1915 r.

Mapa Czarnohora - rozmiary 75 x 58 cm. Obejmuje następujšce arkusze setek wigowskich: Mikuliczyn, Żabie, Jasienów i Kuty.