Stare Powązki. Plan cmentarza

  • 10,00 zł

Stare Powązki w Warszawie. Plan cmentarza w skali 1:25 000

ISBN:83-86240-68-7

 

Stare Powązki w Warszawie. Plan cmentarza w skali 1:25 000

ISBN: 83-86240-68-7

Wydanie trzecie. Warszawa 2001

Plan pokazuje numerację kwater oraz ich dość skomplikowany układ. Pokazano lokalizację grobów znanych osób pochowanych poza Aleją Zasłużonych. Lokalizacja grobów w Alei Zasłużonych na odwrocie. Tamże historia wsi Powązki, historia cmentarza oraz wycinki map z poł XIX w. i z 1930 r. pokazujące okolice cmentarza.

Cmentarz założono w 1790 r. Zajmował pierwotnie 2,6 ha. W latach 1792-3 wybudowano kościół św. Karola Boromeusza oraz katakumby. Po kilkunastu rozszerzeniach w XIX w. osiągnął w 1928 r. obecne rozmiary (43 ha). liczne zmiany powierzchni stały się powodem skomplikowanej numeracji kwater. W połowie XIX w. po północnej steronie ulicy Powązkowskiej wzniesiono budynek administracji i kaplicę przedpogrzebową (obecnie nieistniejące) oraz stajnię i karawaniarnię (zachowane do dziś). Podczas II wojny światowej cmentarz uległ poważnym zniszczeniom; po roku 1939 niektóre kwatery zniwelowano. Wielką rolę w zachowaniu niszczejącej substancji cmentarza odgrywa zawiązany w 1974 r. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami.