Seneczów (Gorgany). Reprint mapy WIG 1:100 000

  • 10,00 zł

Seneczów (Gorgany). Reprint mapy WIG w skali 1:100 000 z opisem krajoznawczo-turystycznym

ISBN: 83-86240-64-3

 

Reedycja map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Seria: Karpaty. Pas 54, słup 37, arkusz Seneczów. Wydanie pierwsze. Warszawa 2001 r.

Mapa obejmuje wschodni skrawek Bieszczadów (Czarna Repa 1288 m), Gorgany (Gorgan Wyszkowski 1439 m, Piszkonia 1707 m, Strymba 1719 m), Połoninę Krasną 1563 m i Borszawę z Połoniną Kuk 1361 m. Na odwrocie austriacka mapa: Berezna und Szinever - arkusz na południe od Seneczowa (Połonina Krasna, Borszawa cz. wschodnia).

Arkusze sąsiednie: Pikuj, Sławsko, Dolina, Porohy, Rafajłowa, Horinczów, Bilki i Swalawa. Dotychczas ukazały się arkusze: Pikuj, Sławsko, Porohy i Rafajłowa.