Region Puszczy Białowieskiej. Laminowana mapa turystyczna 1:100 000

  • 16,00 zł

Robert Janaszek, Tomasz Darmochwał

Region Puszczy Białowieskiej. Laminowana mapa turystyczna w skali 1:100 000

Wymiary mapy: 68 x 94 cm. Puszcza Białowieska, dolina górnej Narwi, Równina Bielska. Na rewersie informator krajoznawczy.  TD Mapy, wyd. I. Białystok - Warszawa 2010

ISBN: 978-83-88859-46-5

Robert Janaszek, Tomasz Darmochwał

Region Puszczy Białowieskiej. Laminowana mapa turystyczna w skali 1:100 000

Wymiary mapy: 68 x 94 cm. Puszcza Białowieska, dolina górnej Narwi, Równina Bielska. Na rewersie informator krajoznawczy.  TD Mapy, wyd. I. Białystok - Warszawa 2010

ISBN: 978-83-88859-46-5


Mapa laminowana, obejmuje swym zasięgiem tereny na zachód od Puszczy Białowieskiej nad źródłowymi odcinkami Narwi i Nurca i na południe od Białegostoku. W centrum mapy jest Bielsk Podlaski. Naniesiono szlaki turystyczne, oznaczono obiekty przyrodnicze, zabytki, bazę noclegową. numerację i kategorie dróg oraz ciekawostki krajoznawcze.


Zasięg mapy: Białystok, Puszcza Knyszyńska i Zubki na północy, Kleszczele na południu, Puszcza Białowieska i Świsłocz na wschodzie, rubież na zachód od linii Łapy - Brańsk na zachodzie.