Puszcza Białowieska i okolice

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Compass
  • Waga: 0.07 kg
  • Dostępność: Jest
  • 10,00 zł

Puszcza Białowieska i okolice. Mapa turystyczna w skali 1:50 000

Wymiary: 68 x 96 cm. Redakcja Piotr Pietroń. Mapa jednostronna. Opis krajoznawczy (Czesław Okołów). Atrakcje turystyczne i przyrodnicze. Szlaki turystyczne. Szlaki Nordic Walking. Czasy przejść. Siatka GPS. Wydanie V. Kraków 2017

ISBN 978-83-7605-728-6

Puszcza Białowieska i okolice. Mapa turystyczna w skali 1:50 000

Wymiary: 68 x 96 cm. Redakcja Piotr Pietroń. Mapa jednostronna. Opis krajoznawczy (Czesław Okołów). Atrakcje turystyczne i przyrodnicze. Szlaki turystyczne. Szlaki Nordic Walking. Czasy przejść. Siatka GPS. Wydanie V. Kraków 2017

ISBN 978-83-7605-728-6

Mapa przedstawia część Puszczy Białowieskiej położoną na terenie Polski oraz okolice  Zalewu Siemianowskiego, obejmuje Białowieski Park Narodowy oraz okolice Białowieży, Narewki i Hajnówki.

Dzisiejsza Puszcza Białowieska to rozległy kompleks leśny o powierzchni 150 000 ha, przedzielony kordonem na część polską i białoruską. Dzięki szczególnemu biegowi historii, kompleks ten oparł się działalności człowieka i, co jest ważne, w wielu fragmentach zachował lasy naturalne o cechach lasu pierwotnego, a więc odpowiada polskiej nazwie „puszcza”. Od innych kompleksów leśnych w Polsce, Puszcza Białowieska różni się małym rozczłonkowaniem oraz niewielką ilością enklaw i polan wewnątrz lasu. Na największej z nich – Polanie Białowieskiej, położona jest wieś Białowieża.

Puszcza Białowieska jest rezerwatem biosfery UNESCO, jest także włączona do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk i Specjalny Obszar Ochrony Ptaków. Zachodnia część Puszczy jest zarządzana przez Białowieski Park Narodowy. Wschodnia część Puszczy Białowieskiej wraz z terenami przyległymi tworzy Państwowy Park Narodowy „Bieławieżskaja Puszcza”, w którym wydzielono strefy o różnym reżymie ochronnym: ochrony ścisłej, regulowanego użytkowania, masowej turystyki i rekreacji oraz gospodarczą.

Zasięg mapy: Juszkowy Gród, Narew i Zalew Siemianówka na północy; Kamieniuki, Leśna Prawa i dolina Policznej na południu; kordon polsko-białoruski na wschodzie; Narew i Policzna na zachodzie. Treść turystyczna mapy pokazuje przebieg szlaków turystycznych, pieszych, tras rowerowych oraz ścieżek spacerowych i dydaktycznych, ważniejsze atrakcje turystyczne oraz rozmieszczenie bazy noclegowej i gastronom