Płaj 49. Almanach karpacki

  • 26,00 zł

Almanach Karpacki Płaj 49 -  półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy, jesień 2014

224 strony + wkładka barwna 16 str, 113 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 5 mapek. Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa – Pruszków 2015

ISBN 978-83-85258-57-5. ISSN 1230-5898 (49)

Almanach Karpacki Płaj 49 -  półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy, jesień 2014

224 strony + wkładka barwna 16 str, 113 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 5 mapek. Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa – Pruszków 2015

ISBN 978-83-85258-57-5. ISSN 1230-5898 (49)
 

Spis treści Płaju 49

Urszula Janicka-Krzywda (1949-2015)     
Wschodniokarpacki legionowy jubileusz    
Andrzej Wielocha: Legion Polski w Marmaroszu
Dariusz Dyląg: O rzekomo legionowych okopach pod Sywulą
Leszek Rymarowicz: Legiony Polskie i Ukraińscy Strzelcy Siczowi w Karpatach
Andrzej Kaczorowski: Gwara legionowa
Tadeusz M. Trajdos: Ksiądz Józef Panaś kapelan Legionów Polskich
Jan Bujak: Bukowińczycy w Legionach Polskich 1914-1918
Leszek Rymarowicz: W międzywojennym Jaworniku-Szybenem nad Czeremoszem
Rosa Bailly: Francuzka w Czarnohorze
Adam Bartosz: Śladem „Cieni zapomnianych przodków"
 Iwan Zełenczuk, Jarosław Zełenczuk: Wspomnienia o Annie Haradżuk „Hołubce"
Jan A. Choroszy: Andrzej Vincenz (1922-2014) Szkic do portretu
Wojciech Krukar: Jeszcze o Wołosatem    
Książki