Płaj 39. Almanach karpacki

 • 32,00 zł 26,00 zł

Płaj 39. Almanach Karpacki.  Półrocznik Towarzystwa Karpackiego

ISBN:978-83-85258-46-9

 

224 strony, 86 ilustracji — zdjęć czarno-białych i rysunków, 29 mapek i planów. 20 stronicowa wkładka ze zdjęciami kolorowymi. ISBN 978-83-85258-46-9. Warszawa jesień 2009

W numerze znalazły się artykuły:
 • Andrzej Wielocha
  Tajemnicza nazwa „Beskid”, jej desygnaty, konteksty i znaczenia

 • Bogusław Tomaszewski
  Bieszczadzki ślad przedwojennej granicy polsko-czechosłowackiej
 • Zbigniew Sikora
  Zmiany graniczne na Górnej Orawie i koło Krynicy
 • Zbigniew Sikora
  Dwanaście żeliwnych polsko-rumuńskich znaków granicznych
 • Wojciech Krukar
  Czy Pikuj jest najwyższym szczytem Bieszczadów?
 • Zbigniew Sikora
  Źródła Sanu – geografia i najnowsza historia

 • Wojciech Krukar
  Jeszcze o głównym źródle Sanu
 • Paweł Libera
  Worochta w oczach harcerzy 1 Drużyny Harcerskiej im. St. Leszczy
  ńskiego

 • Adam Bartosz
  Z Hucułami na grobach ucztowanie
 • Dariusz Dyląg
  Węgrzy w Gorganach. Suplement do przewodnika

 • Roman Frodyma
  Wojennym szlakiem 48 Dywizji Piechoty
 • Leszek Rymarowicz
  Działo się w roku 1846, czyli co należałoby odczytać wszem i wobec od ołtarza cerkwi w Stuposianach oraz o zasłużonej dla Bieszczadów rodzinie Dominikowskich herbu Junosza

 • Andrzej W. Kaczorowski
  Eksperyment PAX w Chmielu. Dzieje jednej akcji osadniczej w Bieszczadach
 • Antoni Kroh
  C.K. rządowy konserwator zabytków i dwaj panowie Ł.

 • Jan Skłodowski
  Rusinowa i Wiktorówki, czyli krótkie wspomnienie o Dziadku i Babce
 • Ryszard M. Remiszewski
  Odwdzięczyli się Węgrom za doznaną serdeczność

 • Mirosław J. Barański
  Dziwny tunel w Górach Krzemnickich
 • Mirosław J. Barański
  Jeszcze o dziejach turystyki w Słowackim Raju

 • Konkurs „Płaju” na karpacką kartkę pocztową rozstrzygnięty