Płaj 22. Almanach karpacki

 • 30,00 zł 60,00 zł

Płaj 22. Almanach Karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego

ISBN:83-85258-25-6

Pozycja antykwaryczna; lekko powycierana okładka

 

216 stron formatu A5, kolorowa wklejka 16 stron, mapa załącznikowa w skali 1:100 000, reedycja mapy WIG, arkusze: Seneczów, Horinczów

Spis treści:
 • Materiały do krajoznawstwa Marmaroszu w granicach Ukrainy (T.M. Trajdos, A. Wielocha)
 • Czarnohorskie cmentarze z I wojny wiatowej (J. Macek)
 • W te dni majowe. Bitwa Gorlicka w relacjach uczestników (R. Frodyma)
 • Stereotypy językowe jako przyczynek do badania stosunków polsko-rumuńskich (J. Porawska)
 • Panorama "Bem w Siedmiogrodzie" (A. Bartosz)
 • Dunajecki krokodyl (T.A. Olszański)
 • Wielki pożar w Słowackim Raju (M.J. Barański)
 • Zagórski Karmel — ocalony (S.K. Janocha)
 • Łopienka to nie tylko cerkiew (Z.K.)
 • Łemkowskie losy (S. Harajda)
 • Kilka uwag do "klucza do uprawiania turystyki górskiej w Rumunii" (K. Jaworski)
 • Wiersze (Z. Ficek)
 • Recenzje
 • Miscellanea
 • Abstracts
 • Fotografie