Orneta. Reedycja arkusza mapy topograficznej WIG

  • 10,00 zł

Orneta. Reprint mapy WIG w skali 1:100 000 z opisem krajoznawczo turystycznym

ISBN: 83-86240-47-4

 

Orneta. Mapa w skali 1:100 000, arkusz mapy topograficznej WIG. Wydanie pierwsze. Warszawa 1999. Reedycja map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Seria Warmia i Mazury Pruskie. Pas 32, słup 30, arkusz Orneta (Wormditt).

Reedycja map Warmii i Mazur skierowana jest do wszystkich zainteresowanych przeszłością tych krain. Mapy taktyczne WIG Prus Wschodnich wydane w latach 1929-32 są uzupełnionymi przedrukami map niemieckich. Tak jak inne mapy tej serii podają nazewnictwo sprzed 1933 r. Jest to bardzo ważne bowiem po dojściu do władzy narodowych socjalistów, zaczęto masowo zmieniać nazwy miejscowe, ktorych rdzeń nie był germański; w niektórych gminach zmianie uległy wszystkie nazwy. Z kolei po wojnie wyrugowano nazwy niemieckie i ich mazurskie odpowiedniki. W rezultacie wszystkich tych zmian trudno dziś korzystać ze starych dokumentów i literatury. Reedycja niniejsza jest próbą choć częściowego przywrócenia Polakom pamięci historycznej i zarazem reakcją na reprinty wydawane obecnie w Niemczech, które konsekwentnie prezentują nazewnictwo narodowo-socjalistyczne. Arkusz Orneta obejmuje fragment Warmii z miejscowościami Orneta, Pieniężno i Miłakowo. Sąsiednie arkusze: Brunsberga (Braunsberg), Św. Siekierka (Heiligenbelt), Iława Pruska (Preussich Ilau), Lidzbark (Heilsberg), Olsztyn (Allenstein), Morąg (Mohrungen), Dzierzgoń (Christburg), Elbląg (Elbing) z czego do dziś wydano tylko Olsztyn. Na odwrocie mapy okolice Hotelu-Młyna Klekotki nad Wąską w skali 1: 25 000.