Płaj 46 Almanach Karpacki

  • 32,00 zł 26,00 zł

Almanach Karpacki Płaj 46 -  półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy, wiosna 2013

 

208 stron + wkładka barwna 16 str, 77 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 7 mapek. 16 stronicowa wkładka ze zdjęciami kolorowymi, barwna mapka gór Codru-Moma. Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa – Pruszków 2014

Almanach Karpacki Płaj 46 -  półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy, wiosna 2013

 

208 stron + wkładka barwna 16 str, 77 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 7 mapek. 16 stronicowa wkładka ze zdjęciami kolorowymi, barwna mapka gór Codru-Moma. Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa – Pruszków 2014


Blisko połowa numeru poświęcona jest opisowi Gór Codru-Moma, prawdopodobnie najrzadziej przez polskich turystów odwiedzanej grupie górskiej Karpat.

Spis treści

Dariusz Czerniak, Góry Codru-Moma. Przyroda, dawny przemysł i koleje
     Rys geograficzny
     Ochrona przyrody
     Uzdrowisko Moneasa
     Kolej leśna Gurahonţ
     Huta szkła w Beliu
     Propozycje wycieczek

Dariusz Czerniak, Zapomniane szlaki Czárána w Górach Bihorskich

Stanisław Vincenz, Słowo wstępne (do Muzyki Huculszczyzny)

Leszek Rymarowicz, Suchońki z Hołów – pierwszy skrzypek dawnej Huculszczyzny

Leszek Rymarowicz, Gaweć (Iwan Kuryluk) – najsłynniejszy skrzypek przedwojennej Huculszczyzny

Leszek Rymarowicz, Mogur (Wasyl Hrymaluk) – bóg huculskiej muzyki  

Jerzy M. Kreiner, Obserwatorium astronomiczne na Suhorze – 25 lat działalności

Polemiki

Książki