Płaj 27. Almanach Karpacki

 • 60,00 zł

Płaj 27. Almanach Karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego

216 stron, 43 ilustracji — zdjęć czarno-białych i rysunków, 10 mapek, 8 stronicowa wkładka kolorowa. Towarzystwo Karpackie & Rewasz, Warszawa, jesień 2003

ISBN:83-85258-32-9

         Rzadki egzemplarz antykwaryczny

 

Płaj 27. Almanach Karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego

216 stron, 43 ilustracji — zdjęć czarno-białych i rysunków, 10 mapek, 8 stronicowa wkładka kolorowa. Towarzystwo Karpackie & Rewasz, Warszawa, jesień 2003

ISBN:83-85258-32-9

         Rzadki egzemplarz antykwaryczny

Motywem wiodącym w Płaju 27 jest tematyka łemkowska; redaktorzy, jak sami piszą we wstępie, wracają do korzeni. Artykuły są natury społeczno-politycznej. Tadeusz A. Olszański zanurza się głęboko w problematykę współczesnej kondycji Łemków oraz ich świadomości narodowej bądź etnicznej, Magdalena Lewandowska opisuje wyczerpująco dzieje Administracji Apostolskiej Łemkowszczyzny, zaś Helena Duć-Fajfer pochyla się nad postacią XIX-wiecznego rusińskiego "budziciela narodowego" z Preszowa, Aleksandra Duchnowycza. Nadto mamy jeszcze wspomnienia: ostatniego maziarza z Łosia oraz saperów rozminowujących okolice Przełęczy Dukielskiej. Warto zaanonosować motyw czeski w artykule Mirosława Barańskiego o Herczawie, wiosce położonej u styku granic Polski, Czech i Słowacji oraz w tekście Piotra Skrzypca znajdującym ślady czeskiego osadnictwa wojskowego w Banacie.

W numerze:
 • Tadeusz A. Olszański, Refleksje o Łemkowszczyźnie, a raczej o Łemkach
 • Magdalena Lewandowska, Administracja Apostolska Łemkowszczyzny
 • Helena Duć-Fajfer, Aleksander Duchnowycz. Krótki życiorys
 • Helena Duć-Fajfer, Aleksander Duchnowycz a uniwersum symboliczne Łemków
 • Jolanta Flach, Ostatni, co tak maź woził
 • Helena Duć-Fajfer, Z historii Ruskiej Bursy w Gorlicach
 • Roman Frodyma, Zardzewiała śmierć
 • Jacek Borek, Wisłoka od źródeł do Nowego Żmigrodu
 • Mirosław Barański, Obrazki z Herczawy
 • Andrzej Wielocha, Cibo — góry, których nie ma
 • Piotr Skrzypiec, Czeskie osadnictwo w górach Almasz i Locvei
 • Jolanta Flach, Na Bukowinie czas się zatrzymał
 • Powrót şteazy (Z.K.)
 • Adam Kulewski, Znowu o Łopience
 • Epitafium
 • Książki
 • Miscellanea
 • Abstracts