Płaj 26. Almanach Karpacki

 • 29,00 zł 40,00 zł

Płaj 26. Almanach Karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego

ISBN:83-85258-30-0

 

Półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego, Tadeusza Olszańskiego i Andrzeja Wielochy, Warszawa wiosna 2003. 224 strony, 81 ilustracji — zdjęć czarno-białych i rysunków, 5 mapek, 16 stronicowa wkładka kolorowa, załącznikowa mapa Bieszczady Wschodnie w skali 1:75 000

"Płaj 26 jest swoistą ""mieszanką firmową" - nie ma w nim tematyki wiodącej. Juljusz Marszałek przekazuje reminiscencje z wyjazdów w Bieszczady Wschodnie — gdy w Czarnohorze i Gorganach zaczyna się robić tłoczno od polskich turystów, Bieszczady są jeszcze ciche i spokojne, można odbyć podróż w czasie. Tadeusz Andrzej Olszański snuje opowieść o Klubie Otryckim i Chacie Socjologa — nader ciekawym zjawisku socjologicznym. Mirosław Barański wybrał się na Girową i pod takim pretekstem opowiada historyje o Beskidzie Śląskim i Śląsku Cieszyńskim. Polecamy też opis Gór Bystrzyckich, bodaj czy nie pierwszy oszerniejszy opis tego pasma w polskiej literaturze górskiej. 

Spis treści:
 • Juliusz Marszałek: Impresje z wędrówek po ukraińskich Bieszczadach
 • Zdzisław Skrok: Słodkie demony Libuchory
 • Mirosław Barański: Girowa, Girowa, stare dziéwki chowa!
 • Stanisław Janocha: Ostatni zajazd pod Tatrami, czyli spór o dolinę Rybiego Potoku
 • Edward Marszałek: Łemko w lesie
 • Roman Frodyma: Po drugiej stronie Karpat. I wojna światowa na terenie północnej Słowacji (1914-1915)
 • Ihor Czechowśkyj: Naród, którym żył przed Noem. Ormianie w Czerniowcach
 • Ewa Kocój: Mityczne dzieje Stefana Wielkiego w kontekście wierzeń potocznych i ikonografii malowanych cerkwi na Bukowinie
 • Constantin Geambaşu: Język rumuński — powstanie i rozwój
 • Rafał Linkowski, Krzysztof Żuczkowski: Grzbietem Gór Bystrzyckich. Sprawozdanie z przejścia w dniach 24–30 sierpnia 2002 r.
 • Tadeusz A. Olszański: Trzydzieści lat Chaty Socjologa
 • Szymon Modrzejewski: Sprawozdanie z prac Nieformalnej Grupy Kamieniarzy "Magurycz" w 2002 roku
 • Szymon Modrzejewski: Zbiór dokumentów z cerkwi w Wisłoku Wielkim
 • Marek Jędra: Akcja "Carpatica" — wpisani w krajobraz.
 • Badania migracji ptaków w Beskidzie Niskim
 • Książki
 • Miscellanea
 • Mapa Bieszczady Wschodnie w skali 1:75 000 jest dziełem znanej firmy PTR Kartografia. Bazą mapy jest WIGowska setka Turka, do której domontowano od wschodu fragment arkusza Skole z Paraszką zaś od południa fragment arkusza Pikuj z Kińczykiem Hnylskim. Całość jest dość szokująca pod względem kolorystycznym. Na odwrocie mapy reprodukcja austriackiej mapy sztabowej z 1879 r. — arkusz Turka; nie ma jeszcze żadnej linii kolejowej.