Płaj 23. Almanach karpacki

 • 25,00 zł 20,00 zł

Płaj 23. Almanach Karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego

ISBN:83-85258-27-2

 

216 stron formatu A5, kolorowa wklejka 24 str, mapa Karpat Bukowińskich na wklejce, mapa załącznikowa w skali 1:100 000, reedycja mapy WIG, arkusz: Hryniawa

Tematem wiodącym "Płaju" nr 23 jest ukraińska część Bukowiny. Polecamy przede wszystkim esej Igora Czechowskiego o fenomenie Czerniowców. Najobszerniejszy artykuł to "Materiały do krajoznawstwa północnej Bukowiny" autorstwa Andrzeja Wielochy — pokłosie eksploracyjnej wycieczki Towarzystwa Karpackiego, która wiosną 2001 r. dotarła w różne rzadko odwiedzane przez Polaków zakątki regionu. Miłośnikom Karpat ukraińskich polecamy artykuł Tomasza Boruckiego zawierający kilka ważkich przyczynków do wiedzy o tych górach. Równie ciekawy przyczynek, tym razem etnograficzny, stanowi tekst Jerzego Czajkowskiego o stole w muzeum w Użhorodzie. Wsród pozostałych tekstów warto zwrócić uwagę na dwa opracowania autorstwa młodycvh ludzi z Ustrzyk Dolnych, którzy podjęli trud przedstawienia najnowszej historii swojego regionu z własnego punktu widzenia i na podstawie włanych poszukiwań. Załącznikiem do tego numeru "Płaju" jest arkusz "Hryniawa" — reedycja mapy WIG-u z 1934 r. 

Spis treści:
 • Czerniowiecka "szifa" — okręt pod żaglami tolerancji (I. Czechowśkij)
 • Materiały do krajoznawstwa północnej Bukowiny (A. Wielocha)
 • Osyp Fedkowycz — poeta huculski? (A. Wielocha)
 • Mezuza z Baniłowa (A. Danilewicz)
 • Stół w muzeum w Użhorodzie (J. Czajkowski)
 • Garść uwag i spostrzeżeń z Pasma Czarnohorskiego i okolic (T. Borucki)
 • Osuwiska leśne na Dukielszczyźnie (E. Marszałek)
 • Łemkowskie krzyże kamienne w dolinach Bielczy i Górnej Jasiołki (A. Stachowiak)
 • Nieznane zdjęcia cerkwi w Bieszczadach (S. Modrzejewski)
 • Ustrzyckie przyczynki
 • Sprawozdanie Nieformalnej Grupy Kamieniarzy w roku 2001 (S. Modrzejewski)
 • Pięć Spotkań Rumuńskich na Zamku Lubelskim (J. Montusiewicz)
 • Spojrzenie w przeszłość Orawy (T.M. Trajdos)
 • Miscellanea
 • Abstracts
 • Fotografie
 • Karpaty Bukowińskie (mapa na wklejce)