Bieszczad 08

 • 27,00 zł

Bieszczad 8. Rocznik Towarzystwa 0pieki Nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki

ISBN:ISSN 1425-8080

 

 • Wstęp
 • Z dziejów dworu w Dwerniku. M.Augustyn
 • Zabytki we wsiach nad potokami Jaworówka i Hnyła. B. Augustyn, A. Szczerbicki
 • Historia kopalni ropy naftowej Polana-Ostre. M. Augustyn
 • Fragmenty pamiętnika starego nafciarza. F. Jastrzębski
 • Raport o Polanie. M. Giusel
 • Wspomnienie o Bandrowie i dawnych latach. J. Kopeć
 • Obrazy Jana Rosena w leskim kościele. B. Baraniecki
 • Z obcymi u swoich. W. Dziduszko
 • Pamiętnik z Kalnicy (cz. II). S. Borek-Prek
 • W sukurs prawdzie. A. Sałapata
 • Szlakami kolejek wąskotorowych w Bieszczadach (cz. IV). Kolejka z Majdanu do Kalnicy i Smreka - Beskidu. M. Darocha
 • Do trzech razy sztuka. Budowa hydroelektrowni w Myczkowcach. J. Dziewański, E. Warchoł
 • Zezwolenie wodno-prawne na budowę i urządzenie zakładu wodno-elektrycznego
 • Listy
 • Autorzy fotografii, rysunków i map