Bieszczad 25

  • 39,00 zł

Bieszczad 25

Rocznik pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka

318 stron formatu A5 (145 x 205 mm), ok. 150 ilustracji czarno-białych i kolorowych, (reprodukcje i rysunki), 17 planów i mapek. Na okładce Na cmentarzu ewangelickim w Bandrowie oraz fragment planu katastralnego wsi Jawornik z 1852 r.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki, Ustrzyki Dolne 2022-2023

ISSN 1425-8080 (25); ISBN 978-83-948099-4-2

 

Spis treści

Wstęp

Maciej Augustyn

Granice wsi Jamna Górna

Wojciech Wesołkin

W dorzeczu Osławy (część X). Jawornik

Andrzej Trzciński, Monika Tarajko

Cmentarz żydowski w Ustrzykach Dolnych

Maciej Augustyn

Świątynie ewangelickie w Bandrowie

Witold Smoleński

Polańskim nagrobek z pracowni Schimserów

Stanisław Kucharzyk

O duńskich korzeniach „Beczkarni" w Bukowcu

Myrosława Osidacz

Wieś Wetlina koło Ustrzyk Górnych

Urząd Wojewódzki Lwowski. Wydział Bezpieczeństwa

Likwidacja zajść w powiecie leskim

Melchior Wańkowicz

Ziarna po Polsce. W powiecie liskim

Waldemar Bałda

Polska krew, węgierskie serce

Agnieszka Jankowska-Marzec

Stanisław Gibiński. Malarz polskiej wsi

Konrad Urban

Turystyka w powiecie leskim w okresie II Rzeczypospolitej

Helena Urbańczyk

„Konsumowanie" Bieszczadów

Andrzej Szczerbicki

Żeby się nie wstydzić Wspomnienie Jana Jagielskiego

Tadeusz Szewczyk

Bardzo go brakuje Wspomnienie o Adamie Leniu

Waldemar Bałda

Malarka, poetka, konserwatorka. Barbarze Bandurce-Wilk na pożegnanie

Barbara "Wójcik

Żyć arcydzielnie. Wspomnienie o Witoldzie Mołodyńskim

 

Autorzy fotografii, rysunków i map