Bieszczad 10

  • 27,00 zł

Bieszczad 10. Rocznik Towarzystwa 0pieki Nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki

ISBN:ISSN 1425-8080

 

360 strony, 30 zdjęć kolorowych, 154 czarno-białe, 20 rysunków, 12 planów i mapek.

Rocznik pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka wydawany przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki Motyw przewodni tego numeru (podobnie jak i poprzednich) to pytanie: skąd się wzięli, gdzie się podziali? Próbuje na nie udpowiedzieć Maciej Augustyn opisując dzieje rodzin szlacheckich herbu Przestrzał, zaś Ryszard Wiktor Schramm snuje opowieść o swym rodzinnym gnieździe w Olchowej. W nurt ten wpisuje się też jakoś Mieczysław Darocha w swym serialu: Szlakami kolejek wąskotorowych w Bieszczadach. Mamy też kolejny odcinek słownika krajoznawczego wsi po wschodnuiej stronie kordonu - tym razem w okolicach Dobromila. Spis treści Wstęp Maciej Augustyn: Dzieje rodzin szlacheckich herbu Przestrzał od XVI do XVIII w. (cz.II) Ryszard Wiktor Schramm: Prywatna podróż pamięci Anna Maria Bogdańska: Cmentarz żydowski w Lutowiskach Bogdan Augustyn: Na zachód od Dobromila Bolesław i Danuta Baranieccy: Jak to było z dawną leską fotografią Maciej Augustyn: Bieszczadzcy przemysłowcy, rzemieślnicy i kupcy pod konie XIX w. Petro Zborowśkyj: Bożonarodzeniowy cykl świąteczny w trtadycji wsi Wysocko Wyżne w Turczańskiem Ryszard Wiktor Schramm: Jan Nepomucen Tarnawski. Figura św, Jana Nepomucena w Tarnawie Górnej Mieczysław Darocha: Szlakami kolejek wąskotorowych w Bieszczadach (część VIII). Kolejka z Rzepedzi przez Duszatyn do Mikowa Jerzy Tarnawski: Ułańska szarża w Bóbrce. San rzeką graniczną Jan Dziewański: Morze Bieszczadzkie. Budowa zapory wodnej i elektrowni w Solinie Autorzy fotografii, rysunków i map Tablice genealogiczne Kurnatowskich - dziedziców Brudzewa, Truskolaskich, Bindasów i Schrammów