Bieszczad 10

  • 27,00 zł

Bieszczad 10. Rocznik Towarzystwa 0pieki Nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki

ISBN:ISSN 1425-8080

 

360 strony, 30 zdjęć kolorowych, 154 czarno-białe, 20 rysunków, 12 planów i mapek.

Rocznik pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka wydawany przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki Motyw przewodni tego numeru (podobnie jak i poprzednich) to pytanie: skąd się wzięli, gdzie się podziali? Próbuje na nie udpowiedzieć Maciej Augustyn opisując dzieje rodzin szlacheckich herbu Przestrzał, zaś Ryszard Wiktor Schramm snuje opowieść o swym rodzinnym gnieździe w Olchowej. W nurt ten wpisuje się też jakoś Mieczysław Darocha w swym serialu: Szlakami kolejek wąskotorowych w Bieszczadach. Mamy też kolejny odcinek słownika krajoznawczego wsi po wschodnuiej stronie kordonu - tym razem w okolicach Dobromila.

Spis treści

Wstęp Maciej Augustyn: Dzieje rodzin szlacheckich herbu Przestrzał od XVI do XVIII w. (cz.II)

Ryszard Wiktor Schramm: Prywatna podróż pamięci

Anna Maria Bogdańska: Cmentarz żydowski w Lutowiskach

Bogdan Augustyn: Na zachód od Dobromila

Bolesław i Danuta Baranieccy: Jak to było z dawną leską fotografią

Maciej Augustyn: Bieszczadzcy przemysłowcy, rzemieślnicy i kupcy pod konie XIX w.

Petro Zborowśkyj: Bożonarodzeniowy cykl świąteczny w trtadycji wsi Wysocko Wyżne w Turczańskiem

Ryszard Wiktor Schramm: Jan Nepomucen Tarnawski. Figura św, Jana Nepomucena w Tarnawie Górnej

Mieczysław Darocha: Szlakami kolejek wąskotorowych w Bieszczadach (część VIII). Kolejka z Rzepedzi przez Duszatyn do Mikowa

Jerzy Tarnawski: Ułańska szarża w Bóbrce. San rzeką graniczną

Jan Dziewański: Morze Bieszczadzkie. Budowa zapory wodnej i elektrowni w Solinie

Autorzy fotografii, rysunków i map

Tablice genealogiczne Kurnatowskich - dziedziców Brudzewa, Truskolaskich, Bindasów i Schrammów