Bieszczad 03

  • 28,00 zł

Bieszczad 3

Rocznik pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka

180 stron formatu B5 (145 x 205 mm), 95 ilustracji czarno-białych, (reprodukcji i rysunków), 10 planów i mapek. Na okładce zdjęcie cerkwi w Mszańcu oraz fragment planu katastralnego Stężnicy z 1852 r.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki w Michniowcu, Ustrzyki Dolne 1996 r.


ISSN 1425-8080 (03); ISBN 978-83-928621-2-3

Bieszczad 3

Rocznik pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka

180 stron formatu B5 (145 x 205 mm), 95 ilustracji czarno-białych, (reprodukcji i rysunków), 10 planów i mapek. Na okładce zdjęcie cerkwi w Mszańcu oraz fragment planu katastralnego Stężnicy z 1852 r.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki w Michniowcu, Ustrzyki Dolne 1996 r.


ISSN 1425-8080 (03); ISBN 978-83-928621-2-3

Oddział Bieszczadzki Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w dalszym ciągu robi nam dobrze i wznowił Bieszczada nr 3 z 1995 r.

SPIS TREŚCI:
Maciej Augustyn
Lokalizacja dawnej cerkwi w Łodynie
Maciej Augustyn, Andrzej Szczerbicki
Cerkwie w dolinie potoku Mszaniec
Maciej Augustyn
Cerkiew w Ustrzykach Górnych
Andrzej Szczerbicki
Kościół św. Marcina Biskupa w Felsztynie
Maciej Augustyn
Kaplica grobowa w Jałowem
Tadeusz Szewczyk
Zachować od niepamięci
Andrzej Szczerbicki
Bima leskiej synagogi
Andrzej Szczerbicki
„Kazałem Izraelitom mieszkać w szałasach"
Miroslav Bural'
Tradićna l'udova obytna architektura v BR Vychodne Karpaty
Bogdan Augustyn
Stan zachowania tradycyjnego budownictwa wiejskiego w polskiej części Bieszczadów    
Mieczysław Darocha
Szlakami kolejek wąskotorowych w Bieszczadach
Stanisław Klimpel Byłem w Krościenku
Tadeusz Szewczyk
O międzywojennym Krościenku opowieść
Bogdan Augustyn
Remonty i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych w Bieszczadach
Bogdan Augustyn
Sprawozdanie z działalności Oddziału TOnZ w Michniowcu za rok 1995