Bieszczad 04

  • 33,00 zł

Bieszczad 4. Rocznik pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka,

266 stron formatu B5 (145 x 205 mm), wkładka barwna 8 stron, 124 ilustracje czarno-białe, (reprodukcje i rysunki), 15 planów i mapek. Na okładce zdjęcie zrujnowanego kościoła w Starej Soli oraz fragment planu katastralnego Tworylnego z 1852 r.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki w Michniowcu, Ustrzyki Dolne 1997.

ISSN 1425-8080 (04); ISBN 978-83-928621-6-1

Bieszczad 4. Rocznik pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka,

266 stron formatu B5 (145 x 205 mm), wkładka barwna 8 stron, 124 ilustracje czarno-białe, (reprodukcje i rysunki), 15 planów i mapek. Na okładce zdjęcie zrujnowanego kościoła w Starej Soli oraz fragment planu katastralnego Tworylnego z 1852 r.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki w Michniowcu, Ustrzyki Dolne 1997.

ISSN 1425-8080 (04); ISBN 978-83-928621-6-1

Oddział Bieszczadzki Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w dalszym ciągu robi nam dobrze... Tym razem wznowił Bieszczada nr 4.

SPIS TREŚCI:

Tadeusz Szewczyk
Karpaccy rolnicy sprzed tysięcy lat. Rozmowa z prof. drem hab. Janem Machnikiem z Instytutu Archeologii i Etnografii PAN w Krakowie    
Andrzej Trzciński
Prace inwentaryzacyjne na kirkucie w Lesku.
Andrzej Szczerbicki
Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Starej Soli.
Maciej Augustyn
Rabacja we wsiach nad górnym Sanem w 1846 roku.
Bogdan Augustyn
Dzieje konwiktu oo. jezuitów w Chyrowie
Maciej Augustyn
Cerkiew w Rabem k. Ustrzyk Dolnych.

Maria Dziurzyńska
Wspominki ustrzyckie

Eugeniusz Waniek
Moje wspomnienia z Ustrzyk Dolnych

Mieczysław Darocha
Szlakami kolejek wąskotorowych w Bieszczadach
Ryszard Wiktor Schramm
Przeciw łamaniu tradycji
Maciej Augustyn, Andrzej Szczerbicki
Cerkwie w okolicach Starzawy
Polemiki
Mieczysław Darocha
Sprawozdanie z działalności Oddziału TOnZ w Michniowcu za rok 1996