Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy. Mapa turystyczna w skali 1:60 000

  • 12,00 zł

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy. Mapa turystyczna w skali 1:60 000

Mapa jednostronna. Wymiary: 98 x 68 cm. Atrakcje turystyczne i przyrodnicze, szlaki turystyczne, siatka GPS. Na odwrocie bogato ilustrowany opis krajoznawczy. Studio PLAN, wyd. I, Wrocław 2018

ISBN 978-83-6591-628-0

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy. Mapa turystyczna w skali 1:60 000

Mapa jednostronna. Wymiary: 98 x 68 cm. Atrakcje turystyczne i przyrodnicze, szlaki turystyczne, siatka GPS. Na odwrocie bogato ilustrowany opis krajoznawczy. Studio PLAN, wyd. I, Wrocław 2018

ISBN 978-83-6591-628-0

Mapa obejmuje obszar Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, czyli okolice Płocka i Gostynina. Na mapie zaznaczono informacje przydatne dla turysty takie jak zabytki, noclegi, granice obszarów chronionych. Podano aktualne przebiegi szlaków pieszych, rowerowych i konnych, łącznie z kilometrażem, co pozwoli łatwiej zaplanować wycieczkę. Ukształtowanie terenu pokazano przy pomocy warstwic o cięciu co 5 m. Siatka geograficzna zgodna z GPS oparta na układzie WGS-84. Na odwrocie bogato ilustrowany opis krajoznawczy.

Zasięg mapy: Płock i Nowy Duninów na północy; Kiernozia i Żychlin na południu; Kępa Polska na wschodzie; Łanięta i Kłótno na zachodzie.