Rusini. Zarys etnografii Rusi

 • 40,00 zł

Adam Fischer

Rusini. Zarys etnografii Rusi

192 stron formatu 12 x 18 cm, oprawa twarda. Reprint wydania 1928 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów – Warszawa - Kraków Wydawnictwo Ruthenus, Krosno 2019

ISBN 978-83-7530-658-3

Adam Fischer

Rusini. Zarys etnografii Rusi

192 stron formatu 12 x 18 cm, oprawa twarda. Reprint wydania 1928 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów – Warszawa - Kraków Wydawnictwo Ruthenus, Krosno 2019

ISBN 978-83-7530-658-3

 

Ze wstępu

…Rusini bywają nazywani przez Rosjan Małorusinami, sami zas w ostatnich czaach z końcem XIX wieku przyjęli miano Ukraińców. Nazwę tę uznano dlatego, że chciano się oprzeć o pewną tradycję państwowo-polityczną, więc w tym wypadku o kozacka Ukrainę. Na razie jednak nie przyjęła się ona jeszcze w słowianoznawstwie ze względu na dwuznaczność tego wyrazu. Ukraina oznacza bowiem właściwie Ukrainę słobodzką lub naddnieprzańską, a więc część obszaru ruskiego. Dlatego też w polskiej nauce używa się nadal terminu: Rusini, tem bardziej, że jest to słowo ustalone u nas w swem znaczeniu od wieków, a nadto jest jedną z tych wyjątkowych nazw etnicznych, która nie zawiera w sobie nic obraźliwego ani szyderczego. Miano to pochodzi bowiem od skandynawskich Warego-Rusów, którzy w IX wieku podbili Słowian wschodnich, nadali im swe imię Rusów, ale z czasem ulegli asymilacji, choć jeszcze w XI wieku odróżniano Rusów od Słowian…

 

Spis treści

 

I OBSZAR ETNOGRAFICZNY

 1. Nazwa
 2. Granice obszaru
 3. Ilość Rusinów
 4. Narzecza ruskie
 5. Stosunki antropologiczne
 6. Ruskie grupy etniczne
 7. Rozwój osadnictwa ruskiego

II KULTURA MATERJALNA

 1. Zbiór dzikich płodów roślinnych
 2. Myślistwo
 3. Rybactwo
 4. Hodowla zwierząt
 5. Bartnictwo
 6. Uprawa roli
 7. Przygotowanie pożywienia
 8. Obróbka surowców
 9. Odzież
 10. Budownictwo
 11. Kształty wsi
 12. Sprzęty
 13. Transport i komunikacja

III KULTURA SPOŁECZNA

 1. Narodziny dziecka
 2. Wesele
 3. Pogrzeb
 4. Zwyczaje domowe
 5. Zwyczaje doroczne
 6. Prawo ludowe

IV KULTURA DUCHOWA

 1. Wiara w demony
 2. Czary
 3. Lecznictwo
 4. Przyroda
 5. Wiedza
 6. Opowieści
 7. Pieśni ludowe
 8. Widowiska dramatyczne
 9. Przysłowia i zagadki
 10. Sztuka i zdobnictwo
 11. Muzyka
 12. Tańce
 13. Gry i zabawy

V Wnioski ogólne     

VI Dzieje ruskie] etnografji    

Uzupełnienia

Bibljografja  

Wskaźnik miejscowości, osób i rzeczy

Spis rycin