Pasym. Mapa 1:100 000. Reedycja arkusza mapy topograficznej WIG

  • 10,00 zł

Pasym. Arkusz mapy topograficznej WIG w skali 1:100 000

ISBN:978-83-60641-12-5

 

Reedycja map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Pas 34, słup 31, arkusz Pasym (Passenheim). Seria Warmia i Mazury Pruskie. Wydanie pierwsze. Warszawa 2007

Reedycja map Warmii i Mazur skierowana jest do wszystkich zainteresowanych przeszłością tych krain. Mapy taktyczne WIG Prus Wschodnich wydane w latach 1929-32 są uzupełnionymi przedrukami map niemieckich. Tak jak inne mapy tej serii podają nazewnictwo sprzed 1933 r. Jest to bardzo ważne bowiem po dojściu do władzy narodowych socjalistów, zaczęto masowo zmieniać nazwy miejscowe, których rdzeń nie był germański; w niektórych gminach zmianie uległy wszystkie nazwy. Z kolei po wojnie wyrugowano nazwy niemieckie i ich mazurskie odpowiedniki. W rezultacie wszystkich tych zmian trudno dziś korzystać ze starych dokumentów i literatury. Reedycja niniejsza jest próbą choć częściowego przywrócenia Polakom pamięci historycznej i zarazem reakcją na reprinty wydawane obecnie w Niemczech, które konsekwentnie prezentują nazewnictwo narodowo-socjalistyczne.

Arkusz Pasym obejmuje głównie komleks lasów Łańskich oraz środkowy bieg Łyny z takimi miejscowościami jak Pasym, Bartąg i Klewki. Do zasadniczego arkusza dołączono fragmenty arkuszy sąsiednich (Ostróda, Dąbrówno i Nidzica) tak by na mapie znalazły się Olsztynek, górny bieg Łyny oraz okolice Jabłonek.

Sąsiednie arkusze: Morag (Mohrungen), Olsztyn (Allenstein), Ządzbork (Sensburg), Szczytno (Ortelsburg), Chorzele, Nidzica (Nibork), Uzdowo i Dąbrówno, Ostróda (Osterode). Dotychczas ukazały się: Olsztyn, Ządzbork i Szczytno. Na odwrocie opis Pasymia podany na podstawie Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego z lat 1880-1900 a także wycinki mapy powiększone do skali 1:25 000 (górny bieg Łyny, okolice Pasymia).