Karpaty Wschodnie. Mapa przeglądowa w skali 1:300 000.

  • 10,00 zł

Piotr Kamiński

Karpaty Wschodnie. Mapa przeglądowa w skali 1:300 000.  

PiTR Kartografia, Wydanie III uzupełnione i poprawione, Warszawa 2013 r.


ISBN: 978-83-60641-54-5

Piotr Kamiński

Karpaty Wschodnie. Mapa przeglądowa w skali 1:300 000.  

PiTR Kartografia, Wydanie III uzupełnione i poprawione, Warszawa 2013 r.


ISBN: 978-83-60641-54-5

Ta dwustronna mapa ta jest nieocenioną pomocą przy rozgryzaniu panoram z karpackich wierzchołków. Świetnie uzupełnia się z mapą „Ruś Zakarpacka” tegoż autora. Po jednej stronie pokazane są Bieszczady Wschodnie z Pikujem 1409 m, Paraszką 1271 m, Czarną Repą 1286 m; Karpaty Połoninne (Połonina Równa 1482 m i Borszawa ze Stohem 1679 m oraz północno-zachodnią część Gorganów (doliny Mizuńki, Świcy i Łomnicy) z Popadią 1742 m.
Zasięg mapy; zachód: Chyrów, dolina Solinki, dolina Uhu, Użhorod; wschód – Złoczów, Brzeżany, Kołomyja; północ: Przemyśl, Lwów, Złoczów; południe: Swalawa, Synewirska Polana, Nadwórna, Kołomyja

Po drugiej stronie mamy: Gorgany od przeł. Wyszkowskiej po dolinę Prutu z Popadią 1742 m., Sywulą 1836 m i Doboszanką 1757 m; Połoninę Krasną z Gropą 1568 m, Świdowiec z Bliźnicą 1883 m; Czarnohorę z Howerlą 2058 m i Popem Iwanem 2022 m; Karpaty Marmaroskie z Farkaulem 1961 m i Popem Iwanem Marmaroskim 1940 m, póónocna częć Gór Rodniańskich z Pietrosulkem 2305 m, Karpaty Pokuckie aż po Czeremosz i granice Bukowiny oraz Obczyny Bukowińskie.
Zasięg mapy; zachód: Chust i pasmo Borszawy po Stoh; wschód: Zaleszczyki, Czerniowce i Radowce; północ: Czarna Repa, Bohorodczany, Horodenka; południe: dolina Cisy i Wyszowa od Chustu przez Sygiet Marmaroski po Borszę, dalej grzbiet główny Gór Rodniańskich i dolina Złotej Bystrzycy aż po Kimpulung Mołdawski i Gurę Humoru.