Hryniawa. Reprint mapy WIG 1:100 000

  • 10,00 zł

Hryniawa. Reprint mapy WIG w skali 1:100 000 z opisem krajoznawczo-turystycznym

ISBN:83-86240-66-0

 

Reedycja map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Seria: Karpaty. Pas 57, słup 39, arkusz Hryniawa. Wydanie pierwsze. Warszawa 2001 r.

Mapa obejmuje fragment Karpat Wschodnich między dolinami Czarnego Czeremoszu i Suczawy, mianowicie południową część Połonin Hryniawskich (Pnewie 1585 m, Hostów 1487 m i Prełuki 1576 m), główny grzbiet wododziałowy z Hnitessą 1769 m, Palenicą 1758 m i Komanem 1721 m, Obczyny Bukowińskie oraz Karpaty Pokucko-Bukowińskie (Jarowica 1580 m, Lungul 1381 m, Obczyna Maksymiec 1344 m).

Dokonano aktualizacji przebiegu szos, naniesiono nowe mosty. Zaznaczono atrakcyjne ostańce piaskowcowe i zabytkowe cerkwie. Teren pokazany na mapie to świat opiewany przez Stanisława Vincenza w eposie "Na wysokiej połoninie".

Mapa jest nader przydatna dla wytrawnych turystów, lecz posługiwanie się nią wymaga pewnej wprawy, ponieważ niektóre szczegóły topograficzne uległy zmianie. Zaletą map WIG jest duża szczegółowość w ukazywaniu płajów, ścieżek, mostków, młynów, zagród, szałasów i zymarek. Wprawdzie większość dawnych szałasów pasterskich nie istnieje, ale tam gdzie na mapie jest staja czy zymarka - woda pewna. Przydatne są numery słupków granicznych. Wysokości wg starych map austriackich. Górna granica lasu dziś przebiega wyżej niż przed wojną.

Na odwrocie informator turystyczno-krajoznawczy opracowany na podstawie Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego oraz przedwojennych przewodników Gąsiorowskiego.

Arkusze sąsiednie: Żabie (Czarnohora), Jasienów Górny, Storożyniec, Wików, Kimpolung Mołdawski, Kirlibaba, Wyszów Górny (Góry Rodniańskie), Burkut. Dotychczas ukazały się: Żabie (Czarnohora), Jasienów Górny, Storożyniec, Wików, Kimpolung Mołdawski i Burkut.