Grabowo (Mazury Pruskie). Reprint mapy WIG 1:100 000

  • 10,00 zł

Grabowo (Mazury Pruskie). Reprint mapy WIG w skali 1:100 000 z opisem krajoznawczo-historycznym

ISBN:83-86240-06-7

 

Mapa w skali 1:100 000, arkusz mapy topograficznej WIG. Wydanie pierwsze. Warszawa 1995. Reedycja map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Seria Warmia i Mazury Pruskie. Pas 32, słup 34, arkusz Grabowo (Grabowen).

Reedycja map Warmii i Mazur skierowana jest do wszystkich zainteresowanych przeszłością tych krain. Mapy taktyczne WIG Prus Wschodnich wydane w latach 1929-32 są uzupełnionymi przedrukami map niemieckich. Tak jak inne mapy tej serii podają nazewnictwo sprzed 1933 r. Jest to bardzo ważne bowiem po dojściu do władzy narodowych socjalistów, zaczęto masowo zmieniać nazwy miejscowe, ktorych rdzeń nie był germański; w niektórych gminach zmianie uległy wszystkie nazwy. Z kolei po wojnie wyrugowano nazwy niemieckie i ich mazurskie odpowiedniki. W rezultacie wszystkich tych zmian trudno dziś korzystać ze starych dokumentów i literatury. Reedycja niniejsza jest próbą choć częściowego przywrócenia Polakom pamięci historycznej i zarazem reakcją na reprinty wydawane obecnie w Niemczech, które konsekwentnie prezentują nazewnictwo narodowo-socjalistyczne. Arkusz Grabowo obejmuje Puszczę Borecką oraz wschodni skrawek krainy wielkich jezior: Stręgiel, Gołdopiwo, Kruklanki z miejscowościami: Kruklanki, Pozezdrze, Banie Mazurskie, Grabowo i Świętajno. Arkusze sasiednie to: Małtajny i Nordenbork, Gołdap, Przerośl, Filipów (Margrabowa), Raczki i Ełk (Lyck), Orzysz (Arys), Mikołajki (Nikolaiken) i Rastembork (Rastenburg). Dotychczas ukazały się: Nordenbork, Orzysz, Mikołajki i Rastembork. Na odwrocie opis miejscowości ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego 1880-1900.