Gdańsk ok. 1795 r. Plan w skali 1:6 000

  • 10,00 zł

Gdańsk ok. 1795 r. Plan w skali 1:6 000. Orientacja zachodnia

PiTR Kartografia

Wydanie pierwsze. Warszawa 2011

ISBN: 978-83-60641-47-7

Gdańsk ok. 1795 r. Plan w skali 1:6 000. Orientacja zachodnia

PiTR Kartografia

Wydanie pierwsze. Warszawa 2011

ISBN: 978-83-60641-47-7

Reedycja planu Gdańska Paulusa Schmidta z końca XVIII w. po wcieleniu miasta do Prus.

Na planie zaznaczone są fortyfikacje zachodnie od strony wyżynnej oraz system bastionów od południa, wschodu i północy. Fortyfikacje według planu niderlandzkiego inżyniera Korneliusza van dem Boscha wzniesiono w latach 1621-35. Zdały znakomicie egzamin podczas „potopu” i później w czasie wojny północnej, a także wojny sukcesyjnej o tron polski w latach 1733-35. Gdańsk wytrzymał wtedy dwuletnie oblężenie rosyjskie. Całkiem dobrze spisywały się jeszcze w epoce napoleońskiej.