Parowozy normalnotorowe produkcji polskiej

  • 81,00 zł

Bogdan Pokropiński

Parowozy normalnotorowe produkcji polskiej

292 strony przyciętego formatu A4 (19,5 x 24,5 cm), 203 ilustracje. Broszura klejona, oprawa twarda.

WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI, wyd. I, Warszawa 2022

ISBN: 978-83-206-1617-0

Bogdan Pokropiński

Parowozy normalnotorowe produkcji polskiej

292 strony przyciętego formatu A4 (19,5 x 24,5 cm), 203 ilustracje. Broszura klejona, oprawa twarda.

WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI, wyd. I, Warszawa 2022

ISBN: 978-83-206-1617-0

Od Autora

W niniejszej pracy starałem się jak najobszerniej przedstawić temat produkcji parowozów normalnotorowych, a także szerokotorowych, w naszym kraju. Pomimo zbierania przez ponad 30 lat materiałów do tej książki, nie udało mi się zgromadzić pełnych informacji dotyczących statystyki. Zapewne przyczyną tego niepowodzenia jest fakt, że przez długi czas w powojennej Polsce wiele dziedzin życia gospodarczego było objętych tajemnicą, a chęć uzyskania dokładniejszych informacji była postrzegana jako działalność szpiegowska.

Jednakże w czasach, gdy Europa była jeszcze podzielona na dwa nieprzyjazne obozy, odwiedzali nasz kraj zachodni goście, którzy za opłatą otrzymywali zezwolenia na fotografowanie obiektów kolejowych i taboru szynowego, a nawet chętnie udostępniano im różne wykazy i dane statystyczne, niedostępne dla nas – Polaków.

 

Bogdan Pokropiński, znany Autor wielu publikacji o historii kolejnictwa, tym razem przedstawia Czytelnikom historię i budowę wszystkich serii i typów parowozów normalnotorowych, a także eksportowych szerokotorowych, produkowanych przez: „Pierwszą Fabrykę Lokomotyw w Polsce S.A.” w Chrzanowie, „Warszawską Spółkę Akcyjną Budowy Parowozów” w Warszawie, „Zakłady Mechaniczne Hipolita Cegielskiego” w Poznaniu oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego we Wrocławiu. Opisano parowozy będące zarówno konstrukcjami rodzimymi, jak i wytwarzane na podstawie obcych dokumentacji. Znalazły się tu więc parowozy liniowe dla PKP (pospieszne, osobowe, towarowe), przemysłowe, parowozy produkowane wyłącznie na eksport (także szerokotorowe) oraz niezrealizowane projekty parowozów. Opis każdej konstrukcji uzupełnia rysunek i fotografie.

 

Spis treści

Od Autora

Wprowadzenie

Produkcja parowozów w Polsce

Rozdział I - Parowozy liniowe dla PKP

Rozdział II - Parowozy przemysłowe

Rozdział III - Parowozy budowane wyłącznie na eksport

Rozdział IV - Niezrealizowane projekty parowozów

Zakończenie

Załącznik 1

Parowozy liniowe w służbie PKP zbudowane w polskich fabrykach

Załącznik 2

Parowozy przemysłowe normalnotorowe zbudowane w Fabloku

Załącznik 3

Parowozy budowane w polskich fabrykach wyłącznie na eksport

Bibliografia

Outline of the history of manufacture of standard-gauge steam locomotives in Poland

Kurze Geschichte der Herstellung von Normalspur-Dampflokomotiven in Polen