Gorgany Wschodnie/Schidni Horhany. Mapa turystyczna w skali 1:50 000

  • 22,00 zł

Wasyl Hutyriak

Schidni Horhany. Mapa turystyczna w skali 1:50 000

 

Mapa dwustronna, wymiary: 68 x 48 cm. Nazewnictwo w pisowni ukraińskiej i transkrypcji anglosaskiej. Objaśnienia w dwóch językach: ukraińskim i angielskim. Znakowane szlaki turystyczne. Aktualizacja 2018 r. Siatka GPS: WGS 84

Wydawca Wasyl Hutyrjak, wyd. II. 2018 r.

ISBN: 978-966-97702-1-9

Wasyl Hutyriak

Schidni Horhany. Mapa turystyczna w skali 1:50 000

 

Mapa dwustronna, wymiary: 68 x 48 cm. Nazewnictwo w pisowni ukraińskiej i transkrypcji anglosaskiej. Objaśnienia w dwóch językach: ukraińskim i angielskim. Znakowane szlaki turystyczne. Aktualizacja 2018 r. Siatka GPS: WGS 84

Wydawca Wasyl Hutyrjak, wyd. II. 2018 r.

ISBN: 978-966-97702-1-9

 

Szósta z serii ukraińskich map turystycznych pokrywających Karpaty Wschodnie. Obejmuje swym zasięgiem wschodnią część Gorganów z Doboszanką (1754 m), Syniakiem (1665 m) i Chomiakiem (1541 m) oraz dolinę Prutu z Delatynem, Jaremczem, Mikuliczynem i Tatarowem. Po drugiej stronie okolice Worochty i Gorgany Zapruckie (Hordje - 1479 m) oraz część północno-zachodnią część pasma Czarnohory z Howerlą (2061 m) i Pietrosem (2020 m).

Zasięg mapy

Gorgany: Delatyn na północy, Tatarów na południu, pasemko Rokiet na wschodzie, Poleńska (1693 m) na zachodzie.

Czarnohora: Jabłonica i Czarna Cisa na północy, Bystrec i Turkuł na południu, Ilcia i Łysina Kosmacka (1465 m) na wschodzie, Jasinia i dol. Czarnej Cisy na zachodzie.

 

W treści mapy: znakowane szlaki piesze, obiekty przyrodnicze, zabytki, baza noclegowa, ciekawostki krajoznawcze.