Pogórze Gorganów/Horhanśke nyzkohir’ja. Mapa turystyczna laminowana w skali 1:50 000

  • 29,00 zł

Wasyl Hutyriak

Horhanśke nyzkohir’ja. Mapa turystyczna laminowana w skali 1:50 000

 

Mapa dwustronna, wymiary: 68 x 48 cm. Nazewnictwo w pisowni ukraińskiej i transkrypcji anglosaskiej. Objaśnienia w dwóch językach: ukraińskim i angielskim. Znakowane szlaki turystyczne. Aktualizacja 2018 r. Siatka GPS: WGS 84

Wydawca: Wasyl Hutyriak, wyd. II. 2018 r.

ISBN: 978-966-97702-9-5

Wasyl Hutyriak

Horhanśke nyzkohir’ja. Mapa turystyczna laminowana w skali 1:50 000

 

Mapa dwustronna, wymiary: 68 x 48 cm. Nazewnictwo w pisowni ukraińskiej i transkrypcji anglosaskiej. Objaśnienia w dwóch językach: ukraińskim i angielskim. Znakowane szlaki turystyczne. Aktualizacja 2018 r. Siatka GPS: WGS 84

Wydawca: Wasyl Hutyriak, wyd. II. 2018 r.

ISBN: 978-966-97702-9-5

 

Siódma z serii ukraińskich map turystycznych pokrywających Karpaty Wschodnie. Obejmuje swym przedgórze Gorganów (Pryhorhanske Beskydy) między doliną Oporu a dol. Świcy i dalej jeszcze na wschód aż po dol. Łomnicy, takimi szczytami jak: Magura (1362 m), Chom (1247 m), Czarna Syhła (1281 m), Jaworynka (1131 m).

Zasięg mapy

Po jednej stronie: Wygoda i Hrebeniów na północy, Gorgan Ilemski (1586 m) na południu, dol. Świcy na wschodzie, dol. Oporu na zachodzie.

Po drugiej stronie: Ilemnia i Perehińsko na północy, Mołoda (1724 m) i Osmołoda na południu, Porohy z Hutą na wschodzie, Jajko Ilemskie (1679 m) na zachodzie.

 

W treści mapy: znakowane szlaki piesze, obiekty przyrodnicze, zabytki, baza noclegowa, ciekawostki krajoznawcze.