Ukraińska Bukowina i Besarabia. Przewodnik

  • 40.00 zł

Grzegorz Rąkowski

Ukraińska Bukowina i Besarabia. Przewodnik krajoznawczo-historyczny

400 stron formatu B6 (16,5 x 12 cm), 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 163 ilustracje w tekście, 29 mapek i planów, kolorowa mapa załącznikowa, broszura klejona. Oprawa miękka ze skrzydełkami. Oficyna Wydawnicza “Rewasz” – Wydanie I. Pruszków 2016

ISBN 978-83-62460-82-3

Grzegorz Rąkowski

Ukraińska Bukowina i Besarabia. Przewodnik krajoznawczo-historyczny

400 stron formatu B6 (16,5 x 12 cm), 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 163 ilustracje w tekście, 29 mapek i planów, kolorowa mapa załącznikowa, broszura klejona. Oprawa miękka ze skrzydełkami. Oficyna Wydawnicza “Rewasz” – Wydanie I. Pruszków 2016

ISBN 978-83-62460-82-3

 

Kolejny, siódmy tom monumentalnego przewodnika po tzw. Ukrainie Zachodniej obejmuje swym zasięgiem północną część Bukowiny i Besarabii. Cząstka Bukowiny administrowana dziś przez Ukrainę jest mało znana i rzadko odwiedzana przez turystów. A szkoda – bo jest to kraina niezwykła. Jej niewielkie terytorium do II Wojny Światowej było nadzwyczajną mieszanką narodów i wyznań. Żyli tu w zgodzie obok siebie Rusini, Rumuni, Niemcy, Polacy, Żydzi, Ormianie, a nawet rosyjscy staroobrzędowcy. Dziś wprawdzie ta rozmaitość należy do przeszłości, niemniej jej ślady w świadomości ludzi i kulturze materialnej są wciąż dobrze czytelne.

 

„Małym Wiedniem” zwano ongiś Czerniowce, stolicę Bukowiny, gdzie świetnie się zachowała secesyjna i historyzująca architektura z przełomu XIX i XX wieku.

Górska część Bukowiny nie imponuje może wysokościami i śmiałymi formami szczytów, za to zachował się tutaj tradycyjny krajobraz kulturowy i stare budownictwo drewniane.

 

 

Spis treści

Informacje praktyczne (podróż, pieniądze, dostępność komunikacyjna, komunikacja lokalna, własny samochód – zalety i wady, noclegi i infrastruktura turystyczna, formy turystyki, strefa przygraniczna, zaopatrzenie i gastronomia, mapy i przewodniki, bezpieczeństwo).

           

Bukowina i Besarabia z lotu ptaka

Położenie, obszar i ludność   

Rys geograficzny      

Przyroda i obszary chronione

 

Rys historyczny       

Czasy najdawniejsze 

Ruś Kijowska i Halicka        

Wczesna Mołdawia (Stefan Wielki) 

Pomiędzy Polską a Turcją     

Burzliwy wiek XVII

Wojny rosyjsko-tureckie i ich następstwa    

W monarchii Habsburgów    

Wielka Wojna

Czyja będzie Bukowina

Romania Mare           

W sojuszu z Hitlerem

Radziecka Bukowina

Czasy najnowsze       

Znani ludzie i zasłużone rody           

Zabytki architektury, kultury i historii (zamki, pałace, dwory, kościoły, cerkwie, zbory, synagogi)

Wiejskie budownictwo drewniane i krajobraz kulturowy

Cmentarze i upamiętnienia    

Muzea

 

Czerniowce

Między Dniestrem a Prutem

Jar Dniestru od Zwiniaczy do Chocimia)

Z Czerniowiec do Galicji

Na Wyżynie Chocimskiej (z Czerniowiec do Chocimia

Wzdłuż Prutu ku granicy mołdawskiej

Besarabia

Chocim

Z Chocimia do Nowodniestrowska i Sokirian

Podkarpacie Bukowińskie

Rumuńska enklawa (Herca)

Ku granicy rumuńskiej (Hliboka, Biała Krynica)

Storożyniec i okolice

W dolinie Seretu (Ze Storożyńca do Berhometu)

Nad Czeremoszem (Z Czerniowiec do Wyżnicy)

Bukowińska Huculszczyzna

Wyżnica i okolice

Serce bukowińskiej Huculszczyzny (Z Wyżnicy do Seletyna)

Doliną Seretu w głąb Karpat (Z Berhometu do Seletyna)

W dolinie Białego Czeremoszu (Z Wyżnicy do Perkałabu)

Na Pamir i do Syberii (Z Seletyna do Saraty)